Peab bygger bostäder

Peab har fått i uppdrag att bygga bostäder i Täby och Askim. I Täby ska 122 lägenheter uppföras åt AB …

Peab renoverar åt Svenska Bostäder

Peab ska renovera 216 lägenheter i Stockholmsförorten Hagsätra åt Svenska Bostäder. Det är en totalentreprenad och kontraktssumman är på 65 …

Peab bygger om Sheraton för 25 Mkr

Peab ska på generalentreprenad bygga om lobby och mezzaninevåning på Sheraton Stockholm. Entreprenadsumman uppgår till 25 Mkr. Arbetena ska vara …

Peab ökar resultatet

Niomånadersresultatet i Peab uppgår till 71 Mkr efter finansnetto (13 Mkr). Rörelseresultatet fördubblades från 63 till 126 Mkr. Nettoomsättningen har …

Peab uppför markbostäder i Skövde

AB Skövdebostäder har beställt 58 nya markbostäder av Peab. Bostäderna ska byggas i kvarteret Källtorp och arbetena påbörjas i november …

Peab köper markområde i Västerås

Av Vattenfall Fastigheter AB har Peab förvärvat Ångkraftsområdet i Västerås. Området omfattar ca 40000 kvm mark och är bl.a. bebyggt …

Peab bygger kulturhus i Hässleholm

Peab har tagit hem ett kontrakt om ca 140 mkr avseende uppförande av ett nytt kulturhus i Hässleholm. Åtagandet är …

Peab köper litet byggbolag

AZ-Bygg AB i Uppsala förvärvas av Peab och blir ett dotterbolag till Peab Öst. AZ bedriver främst byggverksamhet i Uppsalaregionen …

Peab bygger om åt Poseidon

Peab har fått i uppdrag att på totalentreprenad bygga om kv Gånglåten i Västra Frölunda åt Bostads AB Poseidon. Arbetet …

NCC säljer innehav i Swerock och Clifton till Peab

NCC säljer sina andelar i företagen Swerock och Clifton som är verksamma inom ballast, betong respektive försäljning av ballast, uthyrning …

Buchardt testar hotellprojekt på byggbolag

Den norske hotellbyggaren Arthur Buchardt som driver idén om ett storhotell, Scandinavian Tower i utkanten av Malmö, har uppmanat fyra …

Affären skadar förtroendet

Dagens Industris Torbjörn Isacsson anser att Wihlborgs miljardaffär skadar förtroendet för bolaget ytterligare. Detta eftersom den görs med storägare i …

Wihlborgs köper citykvarter för en miljard

Wihlborgs ska köpa hela citykvarteret Blåmannen i Stockholms city, dock först 2002. Men redan nu finns Wihlborgs med i det …

Peab köper Hero-Hus

Genom ett villkorat avtal förvärvar Peab Salaföretaget Hero-Hus entreprenadrörelse och fastigheter. Hero-Hus har 25 anställda och den totala faktureringen uppgår …