Det hårdnar i täten bland rådgivarna

Tre rådgivningsföretag dominerar i säljrådgivningen och har över halva marknaden.

Paulssons i storaffär om 370 miljoner i Landskrona

Nedmonteringen av den stora bostadskoncern som Acta köpte ihop för 8-9 år sedan fortsätter. Nu är hela beståndet i Landskrona avvecklat.

Säljer största fastigheten

Tribona säljer en stor lagerfastighet i Helsingborg för 931 mkr till ett av Ica delägt bolag. Samtidigt förlänger Ica flera hyresavtal företaget har med Tribona. Men smolket i glädjebägaren är att Ica kommer att lämna Tribonas fastighet i Arlöv.

Victoria Park köper från Acta för 910 miljoner

Köper två bestånd, omfattande 176.000 kvm, i Linköping respektive Markaryd. Ska finansiera affären med en riktad nyemission av stam- och preferensaktier.

Thomas Erséus säljer och Kerstin Hessius förvärvar när Tredje AP-fonden köper Kungsledens andel i Hemsö.

Årets största: AP3 köper ut Kungsleden ur Hemsö

Årets största affär är klar – 10,4 miljarder, enligt FV:s beräkningar.Tredje AP-fonden köper Kungsledens resterande 50 procent av aktierna i Hemsö, precis som FV gett indikationer om tidigare. Kungsleden säljer med ett mycket bra resultat.

Willhem köper fastigheter för 2,4 Mdr från Akelius

Nu går Willhem vidare med ett nytt storförvärv. Från Akelius Och Apartment Bostad köper bolaget fastigheter i tre regionstäder för 2,4 miljarder.

Aktieägartillskott lyfte Pangeas resultat

Efter ett fantastiskt 2010 blev det röda siffror under fjolåret – i år går det betydligt bättre igen.

Utökar i 08-området

Willhem i affär om 435 miljoner kronor. Säljare är en större privat aktör.

Rikshem köper 1 000 lägenheter i Skåne

Förvärvar hus i tre kommuner för totalt 690 miljoner.

Niam säljer första norska köpet i stor affär

Miljardaffär när Reitan köper. Niam säljer den stora kontorsfastigheten Pirsenteret i centrala Trondheim till Reitan Eiendom. Pirsenteret omfattar 63.500 kvm. …

Nordika köper i Sundsvall och Härnösand

Förvärvar handelsfastigheter av Berners. Genom en sale-leaseback-affär har Nordika Fastigheter förvärvat två handelsfastigheter om totalt 8.000 kvm i Sundsvall respektive …

Vasallen säljer i fyra orter

135.000 kvm lokalarea har bytt ägare till Peab.

100 miljarder till fastigheter

Det finns ett stort intresse från nordiska institutioner att vikta upp sig i fastigheter visar en undersökning. Det finns mycket kapital på väg in i fastighetssektorn.

Leimdörfer, Pangea och Catella delar på uppdrag

Nu börjar Akelius Fastigheters kommersiella bestånd, värderat till 3 miljarder, komma ut till försäljning. Beståndet är uppdelat i tre paket.