Nu är det kontor som gäller

Större riskaptit bland internationella investerare enligt Pangeaenkät.

Institutionerna tar det lugnare

En undersökning som Pangea Property Partners genomfört visar att de flesta nordiska institutionella placerare tror på stabila fastighetspriser framöver. De …

Mer kapital till NP3 Fastigheter

Drygt ett år efter starten, och med ett fastighetsbestånd värt cirka 700 miljoner, har NP3 Fastigheter genomfört en emission där …