Senaste nyheterna om Ostlänken


Nytt Norrköping tar ny form

Jätteprojekt där det centralt planeras för 12.000 boende och 200.000 till 300.000 kvm verksamhetsyta

Sweco får utvecklingsuppdrag i Nyköping

När Ostlänken förverkligas blir Nyköpings resecentrum del av den första etappen. Nu har Sweco vunnit uppdraget att projektera stadens centralt …

Långsam Ostlänk upprör – bara 250 km/tim

Trafikverket – sänk hastigheten med 70 km/tim spar 10 miljarder. Trafikverket överlämnar förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. I den …

Linköping vill ha Ostlänken i tunnel under staden

Linköpings kommun framför sitt yttrande till Trafikverket.

Tunnelalternativ kan förenkla stadsutveckling

Linköping vill undvika barriär. I Linköping utreder kommunen tillsammans med Trafikverket åter vilka möjligheter det finns att dra den nya …