Östersund

Senaste nyheterna om Östersund.


Kungsleden förlänger 15.300 kvm – och höjer hyran

Kungsleden förlänger med Försäkringskassan i Östersund genom ett nytt hyresavtal på sex år och till ett totalt hyresvärde om 125 miljoner kronor. Lokala byggs om till ett aktivitetsbaserat kontor om 15.300 kvm. Hyran höjs med 300 kr/kvm.

NP3 hyr ut 1.500 kvm till F&S i Östersund

NP3 Fastigheter har skrivit ett tioårigt hyresavtal med Friskis & Svettis i Östersund. Den förhyrda arean uppgår till drygt 1.500 …

NP3 hyr ut mer till Arbetsförmedlingen i Östersund

NP3 Fastigheter har tecknat ett femårigt hyresavtal med Arbetsförmedlingen om drygt 2.000 kvm i Östersund. Det årliga hyresvärdet uppgår till …

Blir delägare i bolag med fastigheter för två miljarder

Förvärvar 49 procent i ett bolag med citygallerior och blandfastigheter. Nu vill man öka förvärvstakten och letar efter intressanta objekt.

Panthuset säljer till Riksbyggen i Östersund

I december 2015 förvärvade Riksbyggen 380 hyreslägenheter i Östersund av Diös. Nu köper Riksbyggen 15 centralt belägna fastigheter i Östersund, …

Skanska tecknar stort avtal med Östersundshem

Skanska har tecknat ett fyraårigt ramavtal med Östersundshem som innebär delaktighet i att bygga upp till 1.050 nya lägenheter under …

Cernera vidgar vyerna norrut

Cernera vidgar vyerna och har nu tagit sig till Östersund. Där har bolaget förvärvat 72.000 kvm mark inom ett område …

NP3 köper portfölj av Castellum för 473 mkr

Castellum avyttrar i två orter. Via fem försäljningar har Castellum nu sålt för 6,2 miljarder kronor.

Castellum säljer för 256 miljoner till Intea

Minskar ”Norrportenbeståndet”. Köparen utökar på den aktuella orten.

Aberdeen säljer till Tristan för 900 miljoner

Fem handelsfastigheter, varav fyra i 08-området, ingår i affären – läs vilka.

Catena köper av PostNord för 56 mkr i Östersund

15-årigt hyresavtal på nybyggt. Catena förvärvar fastigheten Skogskojan 1 på Grindvägen 3 i Östersund. Affären sker som ett bolagsförvärv till ett …

Spurtat in 630 miljoner

Presenterat ytterligare två förvärv.

Blixtraiden med affär om 3 mdr gav kanonresultat

Blackstone/Areim i årets hittills tredje största affär. De säljer med en stor vinst efter mindre än ett års innehav av fastigheterna.

Diös satsar på dubbla lyft i Östersund

Östersunds kommunstyrelse har beslutat att skriva en avsiktsförklaring med Diös i syfte att utreda möjligheten för en omfattande utveckling av …