Senaste nyheterna om optioner


Nordstjernan erbjuder ”morot” till ledning i NCC

NCC:s huvudägare Nordstjernan har erbjudit ledande befattningshavare inom NCC möjlighet att förvärva köpoptioner i NCC. – Nordstjernan har vid ett …

Optioner till Klöverns ledning

Samtliga sju medlemmar i fastighetsbolaget Klöverns ledningsgrupp har förvärvat köpoptioner i Klövern AB. Totalt omfattar köpet en miljon aktier och …

Sigtunahem satsar med Wåhlin Fastigheter

Sigtuna kommuns kommunala bostadsbolag AB Sigtunahem går in som delägare i ett nyskapat bolag med Wåhlin Fastigheter AB. Syftet är att bygga 150 hyresrättslägenheter och bygga ihop Södergatan och Märsta centrum.

Nobbade miljonbonus

För två år sedan gjorde han sin bästa investering någonsin. Han avsade sig en bonus på nio miljoner kronor. Därför ska man räkna med Greg Dingizian i framtiden.

Det enkla regerar

Doldisen från Göteborg har gjort en kometkarriär på fastighetsmarknaden. Erik Selin kontrollerar i dag personligen fastigheter för sju miljarder kronor …

Ytterligare bygguppdrag i Skärholmen för Skanska

CentrumKompaniet utnyttjar en av de två optioner som ingår i det kontrakt som tecknades förra året avseende utbyggnaden av nya …

Ytterligare bygguppdrag i Skärholmen för Skanska

CentrumKompaniet utnyttjar en av de två optioner som ingår i det kontrakt som tecknades förra året avseende utbyggnaden av nya …

Capona köper 42 procent av Choice

Capona har avtalat med K Capital om att förvärva deras 20 529 756 aktier i Choice Hotels Scandinavia ASA, vilket …

NCC AB återköper egna aktier

NCC har återköpt 1000000 aktier av serie B till en snittkurs av 73,50 kronor. Det aktuella innehavet av egna aktier …

Alf Göransson förvärvar optioner

NCCs VD Alf Göransson har förvärvat optioner som ger rätt att köpa 30000 A-aktier i NCC. Alf Göranssons innehav i …

Kungsleden i miljardaffär med JM

Kungsleden har tecknat avtal om förvärv av 15 fastigheter från JM för en total köpeskilling om 1 119 Mkr. Fastigheterna …

Skanska tog hem vägorder i norra Stockholm

Skanska har erhållit totalentreprenaden för att bredda E4 mellan Rotebro och Upplands Väsby norr om Stockholm. Kontraktet är värt ca …

Mer optioner till Skanskaledare

Skanskas styrelse har beslutat att som del av nuvarande löneersättningspaket tilldela 21 ledande befattningshavare personaloptioner. Redan under våren 2000 genomförde …

Många tecknade Sweco-optioner

I april fattade Swecos bolagsstämma beslut om emission av 500000 teckningsoptioner till nuvarande och framtida ledande befattningshavare i företaget. 31 …