Senaste nyheterna om Olle Ehrlén


Högre orderingång men något lägre vinst för NCC

NCC redovisade igår bolagets resultat för 2010. Orderingången ökade till 54 942 (46 475) mkr. Nettoomsättningen minskade till 49 420 …

Något lägre resultat hos NCC

Resultatet efter finansnetto minskade till 1 207 miljoner (1 441) under årets tre första kvartal för NCC. Enligt VD Olle …

Byggtrio i toppen av bäst avlönade

I det senaste numret av magasinet Fastighetsvärlden granskas löner och avtal för 35 VD:ar inom fastighetsbranschen. I toppen återfinns en byggtrio bestående av Skanskas Johan Karlström, Olle Ehrlén på NCC och Johan Skoglund på JM.

Bostadskris ger varsel hos NCC

NCC redovisar ett resultat efter finansnetto på 702 (814) miljoner kronor för det tredje kvartalet 2008. Orderingången sjönk till 12 …

15 Högsta VD-lönerna

Efter att ifjol ha skärskådat bolagens styrelser och deras ersättningar sätter vi återigen de verkställande direktörernas lönevillkor i fokus.

Carlsson ny chef för NCC Construction Sweden

Tomas Carlsson, har utsetts till ny chef och VD för NCC Construction Sweden. Han efterträder Olle Ehrlén som utsetts till …

Olle Ehrlén blir ny VD och koncernchef i NCC

Olle Ehrlén, i dag vice vd i NCC och chef för koncernens största affärsområde NCC Construction Sweden, efterträder Alf Göransson. Han tillträder den 12 februari 2007.

NCC-chefer förvärvar optioner

Nordstjernan, en av NCCs huvudägare, har ställt ut köpoptioner som ger rätt att köpa 322000 A-aktier i NCC till ett …