Odenplan

Senaste nyheterna om Odenplan.


AH tvekar om framtiden för central fastighet

Yta om 3.200 kvm vakant i centrala Stockholm: ”Håller alla spår öppna.

Expansivt kafé öppnar två nya i centrala Stockholm

”Så starkt som varumärket är nu så kan vi lyfta gator och områden.”

Kafékedja tar över efter klassisk butik vid Odenplan

Flyttar in i utmärkt hörnläge.

Roslagsbanan kan förlängas till Odenplan – tre vinnare

Skapar  ett starkt nav tillsammans med tunnelbana och pendeltåg. Speciellt tre fastighetsbolag blir vinnare om planerna förverkligas.

Stor galleria blir litet cykelgarage

Det planerades för en galleria i tre våningar under mark vid Odenplan i Stockholm. Men protester från närboende, i form av …

Centrum Group i konkurs

Centrum Group, tillsammans med dotterbolagen Centrum Terre och Centrumutveckling, har försatts i konkurs.
– Det är minst sagt tragiskt att konsultverksamheten i Centrumutveckling i Sverige har dragits med i konkursen, säger Håkan Karlsson, företagets grundare och huvudägare.

Odenplansprojektet läggs in i nytt bolag

Stockholms stads exploateringsnämnd godkände i går att markanvisningen för handelsprojektet Vasa vid Odenplan kan överlåtas från Centrum Terre till det nybildade projektbolaget Handelsplats Vasa AB. Dessutom fastställdes markpriset till 3 500 kronor per kvadratmeter BTA.

Centrum Group i likviditetsknipa

Efter styrelsernas begäran eslutade Stockholms Tingsrätt i förra veckan om företagsrekonstruktion för Centrum Group och för dotterbolagen Centrum Terre och Centrumutveckling. Moderbolaget har hamnat i betalningssvårigheter efter att Centrum Terre inte kunnat realisera investeringsprojekt som beräknat.

Galleria vid Odenplan trots allt

I veckor hängde röda skynken från balkonger och fönster i Vasastan och 17 000 namnunderskrifter lämnades till politikerna mot Rodamcos planer på en galleria i flera plan under jord vid den nya stationen vid Odenplan. I januari gav politikerna upp och bygget stoppades. Nu kommer den politiska majoriteten i Stadshuset att ge en ny markanvisning till ett företag men denna gång för en betydligt mindre galleria och till huvuddelen ovan jord.

Fulast i Europa

”Ur vart och vartannat fönster kring Odenplan har fula röda tygstycken hängt i månader”

Politikerna stoppar galleria vid Odenplan

I fredags deklarerade Joakim Larsson (m), ordförande i exploateringsnämnden att den planerade underjordiska gallerian vid Odenplan stoppas.
- Det går helt enkelt inte. Det slutliga beskedet har varit att det behövs ytterligare två år för gallerian. Då har vi från stadens sida sagt nej, säger Joakim Larsson.

Tunnelstopp hindrar Rodamco-satsning

Rodamcos planerade satsning på en underjordisk galleria vid Odenplan fick en ordentlig törn när den borgerliga regeringen uppgav att den vill skrota den planerade Citybanan under centrala Stockholm. Rodamco har sedan våren 2004 jobbat med en plan på en galleria vid nya station Odenplan som skulle bli en ny knutpunkt för pendeltågen och tunnelbanan. Skissen rymmer 13-14000 kvadratmeter butiker beräknas till en miljard kronor. - Vi lever i en värld där förutsättningarna förändras men planen lever ännu, säger Lars Johansson (bilden), VD Rodamco.

Rekordmånga vill rita nytt stadsbibliotek

Stockholms nya stadsbibliotek lockar mängder av arkitekter. Stadsbyggnadsarkitekt Ingela Lind räknar med att det kommer att dyka upp minst 500 förslag på hur det utbyggda biblioteket ska utformas. I december ska en jury välja ut fem förslag för vidare granskning. Internationellt välkända arkitekter har redan hört av sig om att rita ett nytt bibliotek intill Gunnar Asplunds skapelse från 1928.

Snart kan Citybanan börja byggas

Igår sade regeringen ja till Citybanan i Stockholm efter prövning mot miljöbalkens regler. Genom Citybanan kommer spårkapaciteten genom Stockholm att …