Klövern lånar upp 700 mkr

Klövern har emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om totalt 700 mkr inom ett rambelopp om 2.500 mkr. Obligationslånet har en löptid …

Branschen dubblade obligationslånen på tre år

En allt större del av de svenska fastighetsbolagens finansiering kommer från kapitalmarknaden. På sju år har andelen trefaldigats. Kapitalmarknadsfinansiering står …

Tobin tvärnitar projekt

Tobin Properties skjuter på tillträdet till tre projektfastigheter i Uppsala. Det är fastigheter som bolaget bland annat gett ut obligationer för att finansiera.

Concent förlänger teckning ännu en gång

Concent Hyresfastigheter har meddelat att de förlänger teckningsperioden för den pågående emissionen av ett obligationslån om 150 mkr till 31 oktober …

Heimstaden emitterar obligation om 1 miljard

Första transaktionen i kapitalmarknaden för bolaget som äger 12.000 lägenheter i Sverige.

Magnolia noterar sin obligation

I maj emitterade Magnolia ett obligationslån om 200 mkr. Intresset var mycket stort och, trots en förkortad anmälningsperiod, övertecknades erbjudandet …

Vacse emitterar obligationslån

Vacse emitterar icke-säkerställt obligationslån om 1.400 mkr med en löptid om fem år. Lånet emitteras i två delar, varav 250 …

Wallenstam emitterar obligationslån om 600 Mkr

Wallenstam emitterar obligationslån om 600 Mkr med en löptid om tre år, med syfte att optimera finansieringen av Wallenstams dotterbolag …

Magnolia emitterar obligationslån om 200 miljoner

Magnolia Bostad har slutfört en obligationsemission till ett antal institutionella och privata  investerare  i Sverige. Intresset för obligationslånet var stort och erbjudandet övertecknades mer än tre gånger, trots en förkortad anmälningsperiod. Pareto Securities AB bistod Magnolia Bostad med att emittera det säkerställda  fyraåriga obligationslånet om totalt 200 miljoner till en fast ränta om 8 procent. De emitterade obligationerna  kommer att noteras på Nasdaq OMX First North och handeln inleds under juni 2014. –  Det är mycket glädjande att  vi fick så stort intresse för vårt obligationslån. Med denna kapitalisering stärker vi bolagets finansiella möjligheter att fortsätta växa under de kommande åren, säger Andreas Rutili, VD på Magnolia Bostad. Fastighetsvärlden Idag 2015-05-07

Ikanos första obligation

Ikano emitterar via Ikano Bostad Stockholm Holding AB ett femårigt säkerställt obligationslån på den svenska marknaden. Lånet uppgår till 1 …

FastPartner emitterar ett fyraårigt obligationslån om 400 mkr

FastPartner har emitterat ett icke säkerställt fyraårigt obligationslån på den svenska marknaden. Volymen uppgår till 400 MSEK. Lånet löper med …

Rikshem emitterar obligation om 1 miljard

Bolagets första obligationsemission. Rikshem har genomfört en obligationsemission om 1000 MSEK med en löptid på 18 månader. Obligationslånet löper med rörlig …

Klövern finansierar med obligation om 700 miljoner

Klövern emitterar ett säkerställt obligationslån om 700 miljoner kronor med löptid om fem år med en rörlig ränta om STIBOR …

Fabege emitterar obligation om 1170 mkr

Fabege har under tisdagen (5 februari)  emitterat ett obligationslån om 1.170 Mkr med säkerhet i fastigheten Solna Uarda 5 i …