Obligationslån

Senaste nyheterna om Obligationslån.


SHB: Fastighetsvärdena faller 15 procent

Det kan bli ännu värre beroende på hur de pressade bolagen agerar.

360 miljoner försvann – stark koppling till Nord

Fastighetsobligationerna som blev värdelösa – nu väcks grupptalan mot skandalbolaget och ett flertal rådgivare.

Förändringar i NCP:s obligationslån godkända

I början av juni påbörjade NCP Nordic ett förfarande om ändringar i villkoren för ett befintligt obligationslån. Förändringarna har nu godkänts.

NCP vill förändra villkoren i obligationslån

Förseningar i pågående projekt bakom förändringarna.

Maxfastigheter vill förlänga löptiden för obligationslån

Den pågående Covid-19 pandemin har under de senaste veckorna haft stor påverkan på förutsättningarna för kapital- och finansmarknaden, där Maxfastigheter …

Riskerar vräkning och konkurs

Fastighetsbolaget har tagit in 1 miljard kronor i obligationer. Nu är den ekonomiska krisen aktut och konkurs lurar runt hörnet.

Oscar amorterar 112,5 mkr av obligationslån

Nu fullgör Oscar Properties det villkor som sattes upp i maj i år för en förlängning av det utestående obligationslånet …

Klövern lånar upp 700 mkr

Klövern har emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om totalt 700 mkr inom ett rambelopp om 2.500 mkr. Obligationslånet har en löptid …

Branschen dubblade obligationslånen på tre år

En allt större del av de svenska fastighetsbolagens finansiering kommer från kapitalmarknaden. På sju år har andelen trefaldigats. Kapitalmarknadsfinansiering står …

Tobin tvärnitar projekt

Tobin Properties skjuter på tillträdet till tre projektfastigheter i Uppsala. Det är fastigheter som bolaget bland annat gett ut obligationer för att finansiera.

Concent förlänger teckning ännu en gång

Concent Hyresfastigheter har meddelat att de förlänger teckningsperioden för den pågående emissionen av ett obligationslån om 150 mkr till 31 oktober …

Heimstaden emitterar obligation om 1 miljard

Första transaktionen i kapitalmarknaden för bolaget som äger 12.000 lägenheter i Sverige.

Magnolia noterar sin obligation

I maj emitterade Magnolia ett obligationslån om 200 mkr. Intresset var mycket stort och, trots en förkortad anmälningsperiod, övertecknades erbjudandet …

Vacse emitterar obligationslån

Vacse emitterar icke-säkerställt obligationslån om 1.400 mkr med en löptid om fem år. Lånet emitteras i två delar, varav 250 …