Klart för upplevelsecenter i Nyköping

Projektet som avser att förvandla den nedgågna lagerfastigheten Säven 14 på Norrköpingsvägen 15 i Nyköping till ett nytt upplevelsecenter är …

NREP säljer bestånd med mycket god vinst

Kungsleden köper en portfölj innehållande sju handelsfastigheter av Nordic Real Estate Partners, som i sin tur gör en vinst om 100 miljoner kronor. Affären skedde genom ett antal bolagstransaktioner och det underliggande fastighetsvärdet är cirka 540 miljoner.

Alecta hyr ut 17000 kvm till Nyköpings kommun

Alecta investerar nu ytterligare 150 miljoner kronor i en andra etapp av Arnö Industripark efter att kommunen tecknat ett 20-årigt hyresavtal. Det var i januari 2009 som Alecta förvärvade den första etappen om 28.000 kvm industrilokaler av Möller & Partners. Den andra etappen avser 17.000 kvadratmeter.

Nötknäpparen vill skapa stor biograf

Fastighetsbolaget Nötknäpparen vill bygga om en lagerlokal i Nyköping till ett upplevelsecentrum, med bland annat en modern biograf. Det uppger …

Stordalen köper av Klövern i Nyköping

Norske hotellkungen Petter A Stordalens Home Properties tecknade i fredags avtal med Klövern, om att förvärva fastigheten Kompaniet 29 i …

Protego säljer 40 handelsfastigheter

I en något annorlunda annonskampanj försöker Protegos Nordic Retail Fund sälja ett 40-tal handelsfastigheter i mer extrema lägen via annonser i både lokal- och affärspress.

Alecta köper för 430 miljoner

Tjänstepensionsföretaget Alecta har i två separata affärer förvärvat en handelsfastighet i Borås samt en industrifastighet i Nyköping till ett totalt fastighetsvärde om cirka 430 miljoner kronor.

Klövern protesterar mot Lantmännens siloplaner

Lantmännens förslag till hur siloområdet i Nyköping ska byggas om till 180 lägenheter får kritik. Södermanlands Nyheter skriver att Klövern, …

Möller & Partners hyr ut 28000 kvm i Nyköping

Första satsningen på Arnö Företagspark.Tillsammans med Adib Industribyggen uppför Möller & Partners en industribyggnad om 28000 kvadratmeter i Nyköping. Fastigheten …

Vinst för Klövern

Klövern har gjort några småaffärer som ger realiserade värdeförändringar om 4 miljoner.Det är en fastighet i Nyköping respektive Karlstad som …

Kungsleden köper

Kungsleden har avtalat om investeringar på totalt 188 miljoner i publika fastigheter. De finns  i Katrineholm, Mariestad, Nyköping och Ystad. …

NREP förvärvar från Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg avyttrar åtta fastigheter om totalt 48 000 kvadratmeter. Den totala köpeskillingen baseras på fastighetsvärdet 458 miljoner kronor, vilket innebär en positiv resultatpåverkan efter skatt med 55 Mkr i koncernen.

Skandrenting köper hangarer

Skandrenting har tecknat avtal om att under senare delen av 2008 förvärva tre hangarer på Skavsta flygplats utanför nyköping av …

Klövern säljer och köper

Fastighetsbolaget Klövern i Nyköping säljer fyra fastigheter om totalt 16 700 kvadratmeter i Östergötland för 130 miljoner kronor. Samtidigt köps en 9 600 kvadratmeter stor kontorsfastighet i Kalmar som saknar helt hyresgäster. - Vi har gott hopp om att kunna hyra ut fastigheten snabbt, berättar ekonomidirektör Anders Lundquist (bilden).