Tornets affär med Drott

Tornetaffären som ingick i de tre affärer som Drott härom dagen gjorde innebär att respektive bolag går ut fem respektive …

Telgebostäder inför nytt hyressättningssystem

Kommunala Telgebostäder och hyresgästföreningen har kommit överens om att införa ett nytt hyressystem. I det nya systemet baseras hyran i …