Balder byter med Kungsleden

Balder säljer sina två fastigheter i Nyköping och sin enda fastighet i Västerås för 37 Mkr till Kungsleden. Från Kungsleden …

Tornet köper Lindsténs i Linköping

Tornets dotterbolag Malmstaden har köpt en av sina lokala konkurrenter i Linköping, G Lindstén Fastigheter AB med en uthyrningsbar yta …

Tornets affär med Drott

Tornetaffären som ingick i de tre affärer som Drott härom dagen gjorde innebär att respektive bolag går ut fem respektive …

Telgebostäder inför nytt hyressättningssystem

Kommunala Telgebostäder och hyresgästföreningen har kommit överens om att införa ett nytt hyressystem. I det nya systemet baseras hyran i …