Kallsup för 40 miljarder

Den kanske mest riskabla av alla fastighetsinvesteringar. Men det finns några som satsar för att bli experter.

Peab och SHH Bostad skapar 300 nya bostäder

Peab och SHH Bostad bildar gemensamt projektbolag med syfte att utveckla 300 nya bostäder i Nyköping och i Riksten Friluftsstad, …

Invesco köper från Alecta

Affär om 45.000 kvm. Köparens fjärde förvärv inom segmentet i Sverige.

NREP köper för 530 miljoner från KF Fastigheter

28 300 kvm butikslokaler avyttras.

HSB köper ”Värdshustomten” i Nyköping

HSB köper fastigheten Skutskepparen 46, den så kallade ”Värdshustomten”, av Veidekke. Den ligger i korsningen Västra Kvarngatan och Brunnsgatan i …

SPP och Coop bryter

Gemensamt bolag skapades för 5 år sedan. Nu säljs fastigheter för 700 miljoner.

Rikshem kompletterar genom köp i Nyköping

I centrala Nyköping har Rikshem förvärvat en bostadsfastighet innehållande 28 hyreslägenheter och med en totala uthyrbar area om 1 895 kvm …

Nyköpings kommun säljer centrumfastighet

För 28 miljoner har Nyköpings kommun sålt fastigheten Gripen 23 belägen på Västra Trädgårdsgatan 53, omkring hundra meter från Stora …

Nyckeln till bra affär i centrala Nyköping

Estea Sverigefastigheter 2 AB förvärvade under hösten 2012 fastigheten Klädeshandlaren 15 i centrala Nyköping. Fastigheten inrymmer till stora delar en …

Köper från Klövern och investerar 250 mkr

Planerad uthyrning slutade med fastighetsaffär. Landstinget Sörmland köper en fastighet vid Nyköpings Hamn av Klövern för 22 mkr. Avsikten är …

Kungshem köper från Klövern i Nyköping

Affär om 90 miljoner i centrala Nyköping. Klövern har tecknat avtal om försäljning av fastigheten Hotellet 26 i Nyköping till …

Byter namn och köper Nyckeln i Nyköping

Estea köper gallerian Nyckeln från Akelius. Svensk Fastighetsfond AB ändrar namn till Estea AB. En utökad verksamheten till att omfatta …

Bostadsförvärv i expansiv region

Nyköpings kommun valde, liksom flera kommuner före dem, att i september avyttra delar av det kommunalägda bostadsbeståndet. Syftet var att …

Nya Domestica i snabbt andra förvärv

Förvärvar från Peab i tre regionstäder. Prislapp: 350 miljoner.