Novi Real Estate

Senaste nyheterna om Novi Real Estate.


Novi får uppdrag av Niam i Värtan

Novi har erhållit förvaltningsuppdraget för Niams två kontorsprojekt i Värtahamnen, The Dockworks & UNO. The Dockworks och Uno kommer totalt …

Modejätten stänger på Söder

”Jobbar löpande med att se över butiksportföljen.”

Novi får kontorsuppdrag i Finland

Novi Real Estate har tillsammans med sin finska partner Juhola OY erhållit ett förvaltningsuppdrag av fastighetsägaren Allianz Real Estate GmbH …

Novi förstärker med sju nyrekryteringar

Under våren och sommaren har Novi anställt sju nya medarbetare till stockholmskontoret och förstärker därmed bolaget ytterligare för att ta hand om nya och befintliga kunduppdrag. Totalt har bolaget nu runt 50 anställda – och söker efter fler.

Novi får uppdrag av Europa Capital och NCAP på Kungsholmen

Novi Real Estate har fått i uppdrag av Europa Capital och NCAP att förvalta fastigheten Brädstapeln 13 på Kungsholmen.

Bygg hyresgästrelationer á la Göteborgsmodellen

Hyresgästrelationen är avgörande för fastighetens lönsamhet, hyresgästernas trivsel och arbetsglädjen för förvaltarteamet. Nyckeln till en lyckad hyresgästrelation är teamarbete, närvaro och tillgänglighet. I Göteborg ser vi resultatet av detta arbetssätt extra tydligt.

Flera uthyrningar hos SEB Trygg Liv 

Novi Real Estate har inom sitt förvaltningsuppdrag för Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv tecknat nya hyresavtal i Göteborg om totalt …

Gullringsbo ökar ägandet i Novi

Gullringsbo Egendomar utökar sitt ägande i Novi Real Estate genom att förvärva Grandabs innehav i bolaget. Efter affären äger Gullringsbo 70 % av aktierna. Resterande aktier innehas av ett antal nyckelmedarbetare.

Marie Buchts Novi anställer hela åtta nya

Novi växer med åtta medarbetare och stärker upp både på huvudkontorets reception, förvaltning och ekonomi i Stockholm samt på projektsidan i Göteborg.

Allianz går i mål med Novi

Novi Real Estate och Areim har fått i uppdrag av Allianz att tillsammans förvalta den från AMF nyligen förvärvade fastigheten …

SEB Trygg Liv förlänger med Novi

Förvaltningsavtalet mellan Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv och Novi Real Estate förlängs efter den dryga två år långa avtalstid som …

Gamla ”Trygg-Hansahuset” fylls med 3.300 kvm coworking

Stor uthyrning inom tullarna i Stockholm.

Novi förstärker med åtta

Novi Real Estate förstärker sitt team med åtta nya medarbetare. Camilla Dany har tillträtt som ekonomiansvarig och tar även plats …

Marie Bucht rekryterar fyra till Novi

Novi fortsätter växa med nya uppdrag och medarbetare. I dagsläget har bolaget 40-talet medarbetare som förvaltar ca 600.000 kvm till …