Norrporten hyr ut till Datavis

Norrporten har nu börjat fylla det ombyggda före detta Prippsbryggeriet i Sundsvall med hyresgäster. Sundsvallsföretaget Datavis med ett hundratal anställda …

Norrporten levererade väntat resultat

Det fanns inga överraskningar i Norrportens bokslutskommuniké för 1998 som kom i fredags, först av alla fastighetsbolag. Bolaget kan visa …

Storaffär i Hudiksvall

Strax före årsskiftet köpte Connectos ägare och grundare två fastigheter i centrala Hudiksvall. Säljare var Norrporten och priset för fastigheterna …

Norrporten fortsätter att förbättra resultatet

Resultatet efter finansnetto för årets första nio månader blev 63,7 mkr i Norrporten. Det är en förbättring med 14 mkr …

Förändring i Norrportens styrelse

Med anledning av att Skandia sålt sina aktier i Norrporten har Skandias styrelserepresentant, Håkan Lennersand, lämnat sitt uppdrag i Norrportens …

Norrporten förbättrar resultatet

Norrporten kan redovisa ett resultat om 41,7 mkr efter finansnetto för det första halvåret. Det är en förbättring med 16 …

Norrporten köper mer i Umeå

Norrporten förvärvar fem fastigheter i Umeå av dett kommunägda bolaget AB Bostaden. Priset för de fem fastigheterna är 117,7 mkr. …

Pandox och Näckebro analytikernas favoriter

Pandox och Näckebro är analytikernas favoritaktier bland fastighetsbolagen. Columna är däremot det bolag som anses minst köpvärt, visar den sammanställning …

Norrporten vill två- eller tredubbla i Umeå

Norrporten har idag fastigheter i Umeå till ett bokfört värde av ca 200 mkr. Målet är att öka beståndet till …

Norrporten vill köpa för en miljard

Norrporten vill köpa fastigheter för ytterligare omkring en miljard kronor. Det är främst i Umeå och Gävle som företaget vill …

Norrporten säljer icke-strategiska fastigheter

Norrporten säljer nio fastigheter i Hudiksvall, Bollnäs, Mörsil samt Sollefteå. Fastigheterna betecknas som icke-strategiska. Det sammanlagda priset för fastigheterna uppgår …

Nya Drott till börsen i sommar

Nya Drott, dvs det bolag som Skanska skall dela ut till sina ägare i vår, kommer troligen att noteras på …

Norrporten ökade resultatet kraftigt

Snabbrapporterande Norrporten kan redovisa ett resultat på 79,8 mkr efter finansnetto för 1997, en förbättring med 29 mkr jämfört med …

Norrporten köper för 40 mkr i Sundsvall

Norrporten köper ett av Sundsvalls riktiga paradhus – Hirschska huset vid Stora Torget. Huset består av butiker, kontor och några …