Norrporten visar stigande hyresintäkter

Sin vana trogen var Norrporten först ute bland fastighetsbolagen med delårsrapporten. Resultatet efter finansiella poster för det första kvartalet uppgår …

Norrporten bygger nytt kontor till Trygg-Hansa

Fastighetsaktiebolaget Norrporten bygger ett nytt kontor om drygt 2200 kvm till Trygg-Hansa i fastigheten Galjonen i Sundsvall. Fastigheten som omfattar …

Bryggeriet blir kontor åt Folksam

Norrporten ska bygga ett nytt kontor åt Folksam i Sundsvall. Den nya kontoret blir på ca 3000 kvm och det …

Norrporten tecknar 30-årigt Casinokontrakt

Långa hyresavtal brukar i Sverige ligga på 5-10 år, men när Norrporten hyr ut den gamla Järnvägsstationen i Sundsvall till …

Inte kul med svenska fastighetsaktier.

DI har tittat på de färskaste uppgifterna från DN Ägarservice, och där framgår att många utländska ägare trappat ned på …

Lokal förankring bakom resultatutveckling

Norrportens resultat för 1999 uppgår till 150,2 Mkr (92,3), vilket efter schablonskatt motsvarar ett resultat på 12,81 kronor per aktie. …

Norrporten köper för 165 Mkr i Umeå

För 165 Mkr kontant förvärvar Norrporten ett centralt beläget fastighetsbestånd i Umeå av NCC. Den uthyrningsbara ytan är 16000 kvm …

Norrporten går 26 procent bättre än tidigare

Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för årets tre första kvartal på 80,6 Mkr, en förbättring med 16,9 Mkr …

Missbedömning i Realia

Den reavinst som uppstod vid fastighetsaffären med Norrporten i början av sommaren blir inte så stor som Realia då uppgav …

Norrporten visar kraftig förbättring

Första halvårets resultat efter finansnetto är ca 24,5 procent bättre än motsvarande resultat 1998, 41,7 Mkr. Såväl driftnettot som finansnettot …

Realia och Norrporten gör strukturaffär

I en affär omfattande fastigheter för nära 700 Mkr strukturerar Realia och Norrporten sina fastighetsbestånd. Realia lämnar genom affären Umeå …

Drott och Tornet i topp

Drott och Tornet är de fastighetsbolag som har de bästa årsredovisningarna. Det visar den genomgång av årsredovisningarna för landets större …

Norrporten fortsätter att förbättra sig

Rensat från realisationsvinster förbättrade Norrporten sitt resultat efter finansnetto för första kvartalet med 7 procent jämfört med motsvarande period förra …

Norrporten köper Forumgallerian

Hufvudstaden har nu sålt en av de galleriafastigheter som ingick i NK Cityfastigheter. Det är Norrporten som ökar på sitt …