Norra Djurgårdsstaden

Senaste nyheterna om Norra Djurgårdsstaden.


Djurgårdsstaden går till sjöss vid Ropsten

I Norra Djurgårdsstaden pågår Stockholms största stadsbyggnadsprojekt sedan Hammarby Sjöstad. Planerna är så ambitiösa att marken inte räcker till. Nu skapas en konstgjord ö.

1,8 miljarder i intäkter när 640 bostäder byggs

Elva exploatörer delar på byggrätter när området mellan  Värtapiren och Frihamnspiren ska bebyggas.

Förvärvar med stark tro på framtiden

Newsec sätter tänderna i en affär där FV:s jury har korat säljarens del av transaktionen som ”Årets affär 2015”. Annika Engströmmer håller i pennan.

Mer för EM i Djurgårdsstaden

Einar Mattsson har markanvisats ytterligare 100 hyresrätter i etappen Brofästet, Norra Djurgårdsstaden. Einar Mattsson utökar därmed sitt bestånd i området. …

Söker aktörer till Gasklocka 1

En av Ferdinand Bobergs gasklockor i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm ska göras om till internationell gästspelsscen. Men vad som ska …

Beslut ger 3.000 bostäder på Loudden

Beslut väntas kring sista etappen i stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden.

Doldisar bakom nytt stort handelsprojekt i Stockholm

De omkring 25000 kvm stora industribyggnaderna på Gasverkstomten i Norra Djurgårdsstaden ska fyllas av service och handel. JR Kvartersfastigheter planeras få en tidig markreservering för det spektakulära projektet.

Höghus i Djurgårdsstaden kapas ner till 8 våningar

Den så kallade Stockholmsregeln medför att det är tillåtet att bygga trots trafikbuller. Industribuller, från typ finlandsbåtarna, riskerar dock att …