NREP förvärvar för 130 miljoner i Köpenhamn

Köper modern logistikfastighet. Nordic Real Estate Partners (NREP) köpte nyligen logistikfastigheter i Strängnäs och Göteborg för 445 miljoner. Nu har …

NREP utvecklar 8 000 kvadratmeter till UPS

Nordic Real Estate Partners har tecknat ett avtal med ett logistikföretag om att uppföra en kombinerad fastighet i Järfälla som ska rymma hyresgästens nya huvudkontor och en logistikanläggning. Fastigheten ska omfatta cirka 8.000 kvadratmeter, varav 2.000 kvadratmeter kontor.

NREP förvärvar logistikanläggning för 193 Mkr

nder juli sålde Nordic Real Estate Partners (NREP) tio fastigheter till Sagax för 327 miljoner. Nu har NREP istället förvärvat och då i Köpenhamn. Det handlar om en logistikanläggning i stadsdelen Greve och det är NCC Property Development som är säljare. Prislappen är 193 miljoner svenska kronor.

NREP redo att köpa logistikhus för 4 mdr

NREP har stängt sin fjärde nordiska fond som nu gör sig redo att investera för 4 miljarder kronor. En portfölj logistikfastigheter har redan förvärvats för 900 miljoner kronor. Bakom fonden, som är byggd enligt klubbstruktur, finns bland annat SPP Livförsäkring och Vattenfalls Pensionsstiftelse.

NREP förvärvar från Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg avyttrar åtta fastigheter om totalt 48 000 kvadratmeter. Den totala köpeskillingen baseras på fastighetsvärdet 458 miljoner kronor, vilket innebär en positiv resultatpåverkan efter skatt med 55 Mkr i koncernen.

NREP köper för 240 miljoner i Järfälla

För 240 miljoner kronor säljer Atrium-LjungbergGruppen fastigheten Veddesta 2:80 i Järfälla till Nordic Real Estate Partners (NREP). Fastigheten omfattar 33 000 kvadratmeter kommersiell yta med inriktning mot lager och lätt industri. Affären sker genom bolagsförvärv där det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 240 miljoner kronor.

NREP köper logistikfastighet i Tumba

Niam Fond III har sålt logistikfastigheten Loviseberg 1 i Tumba, söder om Stockholm, till Nordic Real Estate Partners (NREP). Fastigheten …