Etikett: Nederländerna

Senaste nyheterna om Etikett: Nederländerna.


Sagax köper för 160 mkr och säljer helt tomställd fastighet

Sagax har genom fyra separata transaktioner avtalat om förvärv av två fastigheter i Paris, en fastighet i Nederländerna samt en …

Heimstaden utökar med en miljard i Nederländerna

Heimstaden AB utökar sitt bestånd i Nederländerna genom att förvärva 18 bostadsfastigheter med totalt 772 bostäder. Totalt handlar det om …

Sagax utökar för 339 miljoner i Nederländerna

Sagax har avtalat om förvärv av fem fastigheter i Nederländerna. Investeringen uppgår till motsvarande 339 miljoner kronor. Fastigheterna omfattar 23.500 …

Sagax köper utanför Paris för 123 miljoner

Sagax har avtalat om förvärv av en fastighet i Paris. Investeringen uppgår till motsvarande 123 miljoner kronor. Fastigheten omfattar 9.400 …

Sagax investerar 200 miljoner

Sagax har genom fem separata transaktioner avtalat om förvärv av åtta fastigheter i Nederländerna, tre fastigheter i Paris samt en …

Sagax utökar i Finland och Nederländerna

Sagax har genom fyra separata transaktioner avtalat om förvärv av fem fastigheter i Finland och en fastighet i Nederländerna. Den …

Sagax köper norr om Helsingfors

Sagax har förvärvat en lagerfastighet i Vanda, 20 minuter norr om centrala Helsingfors och 10 minuter från Helsingfors-Vanda flygplats. Fastigheten …

Sagax investerar 195 mkr i tre länder

Sagax har genom tre separata transaktioner avtalat om förvärv av sju fastigheter belägna i Finland, Frankrike och Nederländerna. Den sammanlagda …

Köp för 191 mkr i Nederländerna genomfört av Sagax

Sagax har genom tre separata transaktioner avtalat om förvärv av tre fastigheter belägna i Nederländerna. Den sammanlagda investeringen uppgår till …

Sagax köper utomlands för 131 miljoner

Sagax har, i fyra separata transaktioner, förvärvat fyra fastigheter för sammanlagt 131 miljoner kronor. Tre av fastigheterna är belägna i …

Sagax utökar utökar i Nederländerna för 214 mkr

Sagax har förvärvat tre fastigheter i Nederländerna som omfattar 31.500 kvadratmeter uthyrningsbar area för lager- och industriändamål. Investeringarna uppgår till …

Sagax gör mindre köp i Järfälla och Huddinge

Sagax har förvärvat fyra fastigheter för sammanlagt 150 miljoner kronor genom fyra separata transaktioner. De förvärvade fastigheterna är belägna i …

Sagax köper för 400 miljoner i Nederländerna

Sagax har köpt sex fastigheter i Terneuzen i Nederländerna för 400 miljoner kronor. Fastigheterna omfattar 61.000 kvadratmeter mark på vilka …

Sagax utökar med 288 miljoner i Nederländerna

Tredje förvärvet i landet. Sagax har avtalat om förvärv av tre fastigheter i Almere, 30 minuter öster om centrala Amsterdam. Den sammanlagda …