NCC-aktien köpvärd

NCC-aktien är fortfarande köpvärd, trots uppgången efter fusionen med Siab. VA:s bedömning grundas bland annat i att NCC kom över …

NCC sålde fastigheter för nära 1,3 Mdr under 1996

NCC som ansett sig överviktade på fastigheter har under flera år gjort stora ansträngningar för att krympa beståndet. Under 1996 …

NCC börsnoterar NK Cityfastigheter

NCC har beslutat att börsnotera NK igen. Förutom de bägge NK-varuhusen i Stockholm och Göteborg kommer även fyra centrumgallerior att …

Peab oroas inte

Peabs VD Mats Paulsson tycker sig inte ha blivit ifrånsprungna NCC vad gäller budet på Siab. Han tycker att affären …

Fastighetsbeståndet måste struktureras om

NCC:s övertagande av Siab ökar pressen på en omstrukturering av fastighetsbeståndet. Tillsammans får de båda bolagen ett bestånd bokfört till …

NCC och Siab går samman

NCC går ihop med Siab. Tillsammans blir de båda bolagen klart störst på byggmarknaden både i Sverige och Norden med …

NCC/SIAB: Allt tyder på storfusion

Idag på förmiddagen kl 10 presenteras den affär mellan NCC och Siab som igår ledde till att bolagen börsstoppades samt …

NCC, Siab och Lundbergs börsstoppade

Handeln med aktierna i NCC, Siab och Lundbergs har börsstoppats. Information väntas under morgondagen. Börsstoppen öppnar för spekulationer åt många …

NCC bygger om skola i Vellinge

NCC skall bygga om Rosentorpskolan i Vellinge. Ordern är värd 17 miljoner och utförs på totalentreprenad.

NCC bygger om skola i Staffanstorp

NCC bygger om högstadieskolan i Staffanstorp. Ordern är värd 24 miljoner kronor och arbetet kommer att utföras som totalentreprenad.

NCC köper tomtmark för bostäder i Finland

NCC har köpt tomtmark i Helsingfors och Åbo-området för 150 miljoner kronor. Marken är i första hand avsedd för bostadsbyggande …