Nivika köper mark i Mullsjö

Nivika har tecknat avtal om förvärv av Kärleksudden i Mullsjö. Kärleksudden innefattar över 30.000 kvm sjönära råmark i Mullsjö med möjligheter att utveckla och bygga upp till 300 bostäder tillsammans med trygghetsboende och förskola.

Köper för 98 mkr i Mullsjö

Klahr Byggnads AB har sålt fastigheten Margaretas Park och seniorboendet Hilton (fastigheten Sjöryd 1:419) i Mullsjö, några mil nordväst om …