Allokton fortsätter jaga likviditet

Allokton har ingått avtal om att avyttra fastigheten Merkurius 1 i Motala (se karta här). Fastigheten har en uthyrbar area …

Miljardkonkurs hotar PMS-koncernen

Tre bolag i PMS-koncernen som befinner sig under rekonstruktion hotas av konkurs. Hovrätten ska inom kort avgöra om rekonstruktionen får fortsätta. Kaupthing Bank har fordringar på över 1,2 miljarder och det finns drygt 40 miljoner kronor i obetalda leverantörsskulder.

Nordicom satsar på projektutveckling

Det finns idag ett ökat intresse för projektutveckling. Anledningen torde vara att avkastningsnivåerna för färdigställda fastigheter är låga. Numera kan …

Kungsleden köper industri- och lagerfastigheter

I tre separata affärer förvärvar Kungsleden industri- och lagerfastigheter för sammanlagt 144 miljoner kronor. Fastigheterna är belägna i Gävle, Motala och Österåker. Den sammanlagda uthyrningsbara ytan uppgår till drygt 28 000 kvadratmeter.

Sverigehuset satsar i Östergötland

I Norrköping ska bolaget bygga 35 bostadsrätter i kvarteret Stenhuset som ligger centralt vid Motala Ström i höjd med Strömsholmen. …

Lundbergs säljer i Motala för 234 miljoner

Nu lättar Lundbergs lite på det fastighetskapital som byggdes upp för länge sedan. Bolaget har tecknat avtal med Sacken Holding …

Luxorfabriken i Motala såld

”Köpekontrakt har tecknats för ””Luxorfabriken”” i Motala.CBRE:s industri- och logistikenhet har arbetat aktivti två år med att vända ett negativt …

Vattenfall säljer fastigheter i Motala

Vattenfall har sålt tre fastigheter i Motala. Köpare är ett nybildat fastighetsbolag, AB Cataracta, med säte i Norrköping. I försäljningen …