Nivika förvärvar 6.000 kvm selfstorage i centrala Göteborg

Nivika förvärvar selfstoragefastighet till Mitt Lager i centrala Göteborg av Merx Fastighets AB.

Akka köper 18 fastigheter från Merx

Akka Egendom förvärvar 18 fastigheter omfattande 258 lägenheter i värmländska Kristinehamn från Merx Fastigheter.

Vasallen säljer i Kristinehamn

Merx Fastigheter tar över Presterudsområdet i Kristinehamn från Vasallen skriver Nya Kristinehamnsposten. Området omfattar totalt cirka 38 ha mark och …