Marievik

Senaste nyheterna om Marievik.


Skanska bygger år Drott i Marievik

Det blir Skanska som bygger Drotts nya kontorsfastighet i Marievik i Stockholm. Uppdraget är en totalentreprenad värd ca 265 Mkr …

Drott och Wihlborgs i husaffär i Marievik

Wihlborgs säljer den 50-procentiga ägarandelen i bolaget som äger fastigheten Marievik 23 för ett fastighetsvärde motsvarande 130 Mkr till Drott. …

Drott drar igång Storseglet för 370 Mkr

Drott har beslutat att uppföra ytterligare en kontorsfastighet i Marievik i Stockholm. Projektet Storseglet kommer att påbörjas omgående så snart …

Balder har hyrt ut 8000 kvm i Millenniumhuset

Efterfrågan på lokaler i Marievik i Stockholm är stor. Balder har tecknat hyresavtal om sammanlagt 8000 kvm i det s.k. …

Envis kamp från Balders styrelse

Skam den som ger sig, Balders styrelse vägrar att vika sig för Drott och dess bud på bolaget. Styrelsen håller …

Balder förlänger avtal och får bra hyresnivåer

Deloitte & Touche, som är en av de största hyresgästerna i Balderägda Globen City, har förlängt sitt hyresavtal med ytterligare …

Mer om Milleniumhuset i Marievik

I gårdagens nyhetsbrev nämndes att PriFast hyrt ut 3500 kvm av de totalt 23000 kvm kontor och 540 garageplatser som …

Kommande vinstökningar för PriFast

PriFast har kvantifierat vilka ytterligare vinster bolaget kommer att göra när de i tiden närmaste projekten i Marievik genomförts och …

Ytterligare S-E-B-verksamhet flyttar till Marievik

PriFast har hyrt ut 1625 kvm i ”Urhuset” i Marievik till S-E-B:s Internetbanksverksamhet. Sedan tidigare har S-E-B förlagt Sesam Telefonbank …

Prifast föreslår utskiftning av Capona

Styrelsen i Prifast föreslår att det numera helägda hotellfastighetsbolaget Capona ska skiftas ut till aktieägarna. Det ska ske genom att …

Projektering pågår för nybygge i Marievik

Nästa vår/sommar blir Prifasts om- och tillbyggnad av det s k Urhuset i Marievik klar. Nu planerar företaget för exploatering …

Stark nyuthyrning för Prifast

Prifast pekar i sin halvårsrapport på att den förbättrade konjunkturen har medfört en ökande efterfrågan på attraktiva och funktionella lokaler …

Prifast startar etapp 2 av ombyggnaden av Urhuset

90 procent av ytorna i första etappen av ombyggnaden av Prifast fastighet Urhuset i Marievik är nu uthyrda. Prifast har …

Stora nybyggnadsprojekt i Stockholms kransområde

Inte på flera år har det byggts eller planerats att bygga så mycket kontorsfastigheter som just nu. I Bromma kommer …