Nya Hemmaplan köper 50% av Rosengård Centrum

Tre vd:ar berättar om den kommande satsningen.

Förvävar kulturhistorisk fastighet i A-läge

Malmö Cityfastigheter fortsätter att växa i Malmö och har förvärvat fastigheten Von Conow 47 som är belägen på Djäknegatan 5. Fastigheten är en av de totalt sju så kallade Djäknegatshusen med anor från 1800-talet.

Brinova i byte med Hemsö för 120 mkr

Brinova Fastigheter har tecknat avtal med om förvärv av bostadsfastigheten Nattskärran 7 i Malmö, med 24 lägenheter, från Hemsö. Samtidigt har ett avtal med samma bolag tecknats för försäljning av  kontors- och industrifastigheterna i Hjorten 14 och Snickeriet 10 Trelleborg. Totalt fastighetsvärde i affärerna är 120 miljoner kronor.

Trianon förvärvar i Norra Sorgenfri

Trianon har förvärvat fastigheten Spiralen 10 på Norra Sorgenfri i centrala Malmö, i dagsläget omfattande cirka 10.000 kvm med hög vakansgrad. Säljare är Galjaden Fastigheter AB.

Coeli köper för 148 mkr

En av byggnaderna är vakant.

Rekordstor försäljning av bostäder nära

Kan bli större än megatransaktionen hösten 2019. En av de största någonsin. FV berättar om nyckeltalen och orterna.

Trianon hyr ut 3.000 kvm till kommunen i Malmö Entré

Trianon har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Malmö stad vars gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning kommer att att hyra cirka 3.000 kvm i Torghuset på Entré i Malmö.

Köper för 430 miljoner i Malmö

Nybyggd samhällsfastighet med stora hyresgäster.

SLP fyller 2.250 kvm i nyligen förvärvad fastighet

SLP fyller samtliga vakanser om 2.250 kvm i nyligen förvärvad fastighet i Malmö.

Trianon tar över två fastigheter i Malmö

Trianon har tecknat avtal om förvärv av minoritetsandelar i två, idag delägda, bolag som vardera äger bostadsfastigheterna Häggen 13 i centrala Malmö och Ugglan 21 på Limhamn.

Midroc hyr ut i The Edge

Midroc Properties senaste hyresavtal tecknades i dagarna med Hiab som väljer att flytta sitt huvudkontor i Malmö till kontorsfastigheten The Edge i november.

Säljer för 300 miljoner i Malmö

Totalt 7.200 kvm ingår.

Klövern med dubbelt storstadsköp

Lager gemensamma nämnaren. Läs om fastigheterna.

300.000 kvm mark för logistik lanseras längs Malmö ringled

Malmö lanserar nu verksamhetsområdet Fortuna Hemgården. Där planerar staden för logistik och lättindustri på en markyta som är cirka 300.000 kvm. Tomterna ska säljas till fastighetsutvecklare och egenanvändare om två–tre år.