Ökande fastighetskostnader tynger Lundbergs

Koncernens nettoomsättning uppgick till 18 835 Mkr (18 857) varav Lundbergs utgjorde 1 824 Mkr (1 672). Av omsättningen i …

Lundbergs gör god vinst på Stadium

Det blir ingen börsnotering av sportbutikskedjan Stadium, därför säljer Lundbergs sitt innehav i bolaget. Ett avtal har träffats som innebär …

Lundbergs investerar 100 Mkr i Norrköpings city

Lundbergs planer i centrala Norrköping efter förvärvet av Linden från Axfast i mars börjar nu få fast form. Totalt kommer …

Lundbergs substans stiger

I förra veckan levererade Lundbergs sin delårsrapport. Där redovisade bolaget ett substansvärde efter uppskjuten skatt om 19,0 mdr kronor (306 …

Fortsatt låga vakanser hos Lundbergs

Lundbergs resultatet efter skatt ökade till 1 151 Mkr (409), vilket motsvarar 18:55 kronor (6:59) per aktie. Nettoomsättningen uppgick till …

Lundbergs kompletterar i centrala Norrköping

Fastighets AB L E Lundberg har tecknat avtal med AxFast AB om förvärv av fastigheten Linden 14 i centrala Norrköping.Fastigheten …

Lundbergs fastighetsrörelse marginellt bättre

Lundbergföretagen förbättrade 2003 sitt resultatet efter skatt med 52 procent till 910 Mkr (597), vilket motsvarar 14:65 kronor (9:62) per …

Tom Hedelius in i Lundbergs styrelse

Aktieägare representerande över 90 procent av röstetalet i Lundbergs har meddelat bolaget att man avser föreslå 2004 års ordinarie bolagsstämma …

Ramirent hann före börsen

Det Finländska maskinuthyrningsföretaget Ramirent vill köpa köper det blivande börsbolaget Altima, som är under utdelning från NCC. Betalningen ska ske …

Lite personförändringar hos Lundbergs

Fredrik Lundberg inriktar nu sitt eget arbete mer på de nya investeringarna i Industrivärden m.m. och lämnar därför över VD-posten …

Låga vakanser lyfter Lundbergs fastigheter

Även om den egna fastighetsrörelsen numera är en relativt liten del av Lundbergs tillgångsmassa så bidrar den med ett gott …

NCC: Öhman mäklade 2,1 \% av kapitalet

Öhman mäklade vid 10-tiden på tisdagen två stycken storposter i NCC:s A-aktie respektive B-aktie internt. En post på 1.162.456 A-aktier …

Lundbergs går bra på alla fronter

Lundbergs resultat efter skatt ökade med 38 procent till 665 mkr (483) för första halvåret 2003. Det motsvarar 10,71 kr …

Lundbergs ökar vinsten

Investmentbolaget Lundbergs resultat för det första kvartalet efter full skatt uppgick till 409 mkr (352), vilket motsvarar 6:59 kronor (5:67) …