Effektivt utspel av Hem & Hyra

Hyresgästorganisationens tidning Hem & Hyra har granskat bostadsbolagens vinster och publicerar en lista med hur mycket företagen tjänar per hyresgäst. …

Lundbergs tar grepp om helt kvarter i Linköping

För 56 miljoner kronor förvärvar Fastighets AB L E Lundberg fastigheten Braxen 17 i centrala Linköping från Hushållningssällskapet Östergötland. Fastigheten …

Lundbergs säljer med 50 miljoner i vinst

Kungsleden köper industrifastigheten Bromsregulatorn 1 i Landskrona för 199 miljoner kronor av Fastighets AB L E Lundberg. För Lundbergs ger affären …

Lundbergs vinst sjönk

Vinsten efter skatt sjönk till 1829 miljoner  (1948) för Lundbergs under första halvåret. Under perioden har Lundbergs sålt förvaltningsfastigheter för …

Lundbergs vinst blev 2,5 miljard

Lundbergs niomånadersvinst efter skatt ökade till 2 553 miljoner kronor(1 980). Vinsten per aktie (exklusive minoritet) blev 24,86 kr (15,62). …

Lundbergs säljer i Motala för 234 miljoner

Nu lättar Lundbergs lite på det fastighetskapital som byggdes upp för länge sedan. Bolaget har tecknat avtal med Sacken Holding …

Lundbergs köper och säljer i Norrköping

NCC och Lundbergs säljer genom det gemensamt ägda bolaget Holmenbyggarna två fastigheter i Norrköping till Acta för 227 miljoner kronor. …

En halv miljard upp för Lundbergs

Lundbergs resultat efter skatt uppgick till 1948 miljoner kronor för första halvåret (1357). Med minoritetens andel om 678 miljoner frånräknad …

Lundbergs tickar på

Lundbergkoncernens resultat efter skatt uppgår till 767 miljoner kronor (566) för årets första kvartal. Av detta är minoritetens andel 226 …

Lundbergs viktar om i NCC

Lundbergs har avyttrat samtliga sina B-aktier i NCC, 3,2 miljoner stycken, för en köpeskilling av 363 miljoner kronor. Reavinsten blir …

Ökande fastighetskostnader tynger Lundbergs

Koncernens nettoomsättning uppgick till 18 835 Mkr (18 857) varav Lundbergs utgjorde 1 824 Mkr (1 672). Av omsättningen i …

Lundbergs gör god vinst på Stadium

Det blir ingen börsnotering av sportbutikskedjan Stadium, därför säljer Lundbergs sitt innehav i bolaget. Ett avtal har träffats som innebär …

Lundbergs investerar 100 Mkr i Norrköpings city

Lundbergs planer i centrala Norrköping efter förvärvet av Linden från Axfast i mars börjar nu få fast form. Totalt kommer …

Lundbergs substans stiger

I förra veckan levererade Lundbergs sin delårsrapport. Där redovisade bolaget ett substansvärde efter uppskjuten skatt om 19,0 mdr kronor (306 …