Lundbergs vinst blev 2,5 miljard

Lundbergs niomånadersvinst efter skatt ökade till 2 553 miljoner kronor(1 980). Vinsten per aktie (exklusive minoritet) blev 24,86 kr (15,62). …

Lundbergs säljer i Motala för 234 miljoner

Nu lättar Lundbergs lite på det fastighetskapital som byggdes upp för länge sedan. Bolaget har tecknat avtal med Sacken Holding …

Lundbergs köper och säljer i Norrköping

NCC och Lundbergs säljer genom det gemensamt ägda bolaget Holmenbyggarna två fastigheter i Norrköping till Acta för 227 miljoner kronor. …

En halv miljard upp för Lundbergs

Lundbergs resultat efter skatt uppgick till 1948 miljoner kronor för första halvåret (1357). Med minoritetens andel om 678 miljoner frånräknad …

Lundbergs tickar på

Lundbergkoncernens resultat efter skatt uppgår till 767 miljoner kronor (566) för årets första kvartal. Av detta är minoritetens andel 226 …

Lundbergs viktar om i NCC

Lundbergs har avyttrat samtliga sina B-aktier i NCC, 3,2 miljoner stycken, för en köpeskilling av 363 miljoner kronor. Reavinsten blir …

Ökande fastighetskostnader tynger Lundbergs

Koncernens nettoomsättning uppgick till 18 835 Mkr (18 857) varav Lundbergs utgjorde 1 824 Mkr (1 672). Av omsättningen i …

Lundbergs gör god vinst på Stadium

Det blir ingen börsnotering av sportbutikskedjan Stadium, därför säljer Lundbergs sitt innehav i bolaget. Ett avtal har träffats som innebär …

Lundbergs investerar 100 Mkr i Norrköpings city

Lundbergs planer i centrala Norrköping efter förvärvet av Linden från Axfast i mars börjar nu få fast form. Totalt kommer …

Lundbergs substans stiger

I förra veckan levererade Lundbergs sin delårsrapport. Där redovisade bolaget ett substansvärde efter uppskjuten skatt om 19,0 mdr kronor (306 …

Fortsatt låga vakanser hos Lundbergs

Lundbergs resultatet efter skatt ökade till 1 151 Mkr (409), vilket motsvarar 18:55 kronor (6:59) per aktie. Nettoomsättningen uppgick till …

Lundbergs kompletterar i centrala Norrköping

Fastighets AB L E Lundberg har tecknat avtal med AxFast AB om förvärv av fastigheten Linden 14 i centrala Norrköping.Fastigheten …

Lundbergs fastighetsrörelse marginellt bättre

Lundbergföretagen förbättrade 2003 sitt resultatet efter skatt med 52 procent till 910 Mkr (597), vilket motsvarar 14:65 kronor (9:62) per …

Tom Hedelius in i Lundbergs styrelse

Aktieägare representerande över 90 procent av röstetalet i Lundbergs har meddelat bolaget att man avser föreslå 2004 års ordinarie bolagsstämma …