Lindh ny VD i Lundbergs

Peter Whass blir istället arbetande ordförande i Byggnads AB L E Lundberg. Bolaget gör även om på flera positioner i ledningen.

Lundberg stenhårt negativ till bygget

Vilseledande och direkt felaktiga uppgifter från kommunen samt stor ekonomisk skada är några saker Lundbergs anför i sin överklagan av detaljplanen för Nobel Center.

Lundbergs lämnar ytterligare en stad – säljer guldklimp

Affär om nästan en halv miljard kronor för välkänd fastighet mellan gågatan och Fyrisån.

Lundbergs megasatsar på 30.000 kvm i Göteborg

Förfogar nu över helt kvarter. Vill uppföra nybyggnation på 30.000 kvm.

Lämnar A6 för stor citybutik

Naturkompaniet stänger sin butik på A6 utanför Jönköping för att satsa på en fyra gånger så stor butik i Jönköpings …

Lundbergs projekt Braxen fullt uthyrt

Fyra nya avtal. Fastighets AB L E Lundberg färdigställer just nu nybyggnation av 4.500 kvm moderna kontorslokaler inom kvarteret Braxen …

Lundbergs satsar 800 mkr på nya bostäder

I anslutning till Industrilandskapet i centrala Norrköping har Lundbergs beslutat bygga 392 bostäder. Byggstart är planerad till årsskiftet 2015/2016. Färdigställande …

… och levererar ett eget förslag

Grannarna Lundbergs och Humlegården presenterar liknande förslag.

EY flyttar till Lundbergs nybygge i Linköping

Etapp 1 av projektet är nu klar och fullt uthyrd.

Lundbergs investerar och bygger i Örebro

Fastighets AB L E Lundberg har förvärvat fastigheten Körveln 3 i Örebro och gett NCC uppdraget att bygga 38 hyresrätter …

Lundbergs köper av NCC

NCC säljer mark och andelar i delägda bolag till ett värde av 70 miljoner kronor till Lundbergs för bland annat …

Lundbergs köper fastighet i centrala Stockholm

Förvärvar kontorsfastighet vid Eriksbergsområdet för över 300 mkr. Ägdes av Alecta till 2008.

Från köpcentrum till cityhandel

Lämnar Unibail-Rodamco för en ny utmaning hos Lundbergs.

Christian Claesson

tillträder under våren 2015 den nyinrättade befattningen Affärsområdeschef Handel hos Lundbergs. Claesson är för närvarande Head of Leasing Nordic på Unibail-Rodamco.