Uppköpsryck i Hufvudstaden?

De senaste dagarna har kursen i Hufvudstaden ryckt ordentligt. Uppgången är uppseendeväckande och för tankarna till de uppgångar som kunnat …

Lundbergs visar resultat på 12,44 kr per aktie

Lundbergskoncernens niomånadersrapport visar upp ett resultat på 944,3 Mkr efter full skatt. Det motsvarar 12,44 kr per aktie. Substansvärdet per …

Hufvudstaden självklar köpare till WTC

Det har under några månaders tid varit kännt att det förestod ägarförändringar i Vasaterminalen AB som äger och driver World …

World Trade Center till försäljning

World Trade Center i Stockholms City är ute till försäljning. Fastigheten har en sådan volym och ett så centralt läge …

Lundbergs ökar omsättning och resultat

Genom stora fastighetsförsäljningar och ”dotterbolagisering” av Hufvudstaden och Vasaterminalen så ökar såväl omsättning som resultat kraftigt i Lundbergs. Vinsten efter …

Lundbergs på väg att svälja hela Hufvudstaden?

Den senaste månadens aktieköp i Hufvudstaden av Lundbergs är ingen tillfällighet. Under hela året har Lundbergs systematiskt ”dammsugit” marknaden på …

Insiders affärer under juli

De svenska fastighetsaktierna har inte rosat marknaden under sommaren. Omsättningen har varit relativt låg och inte ens de som betecknas …

Lyft i resultatet genom fastighetsförsäljning

Genom den stora fastighetsförsäljningen till Realia så gjorde Lundbergs en mycket stor vinst det första kvartalet i år. Fastigheter såldes …

Helkört i Göteborg för Hufvudstaden!

Finanstidningen har plockat upp ett av de rykten ”eller fakta” som Fastighetsvärlden redan tidigare redogjort för; Nämligen att försäljningsansträngningarna för …

Realia visar ett gott positivt resultat

För årets första kvartal kan Realia visa upp ett mycket förbättrat resultat. Efter finansnetto uppgår det till 10,9 Mkr (-1,4), …

Realia lånade 820 Mkr

Som Fastighetsvärlden Idag redan tidigare avslöjathar Realia fått en högre finansiering av köpet av fastigheter från Lundbergs än vad som …

Lyckad finansiering för Realia

I går var sista dagen för anmälan att deltaga i Realias nyemission som beräknats dra in 119 Mkr vid full …

Lundbergs Stipendiestiftelse har utsett stipendiater

Åtta stipendier delas i år ut av Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse. Stipendierna är på vardera 120000 kronor. Fyra av dem …

Lundbergs cementerar sin position

Lundebergs redan tidigare så starka position i Hufvudstaden befästes på onsdagen ännu mer. NCC sålde nämligen 590860 röststarka C-aktier till …