Lundbergs visar lägre resultat

Förra året hade Lundbergs stora resultat från fastighetsförsäljningar samt genom extrautdelning från Holmen (då MoDo). Det är huvudorsaken till att …

Lundbergs kör vidare med inlösen

Igår, onsdag, höll Lundbergs extra bolagsstämma och tog beslut i enlighet med styrelsens förslag om indragning av 7588000 B-aktier som …

Realia gör ytterligare reavinst

Tidigare i år har Realia främst gjort reavinster vid försäljningar till bostadsrättsföreningar i Stockholm. Nu har bolaget även sålt sina …

Utdelningar drar ner Lundbergs resultat

Även Lundbergs känner av den gynnsamma konjunkturen och presenterar sjunkande vakanser. Totalt var vakansgraden i beståndet 4,7 procent jämfört med …

Stora Enso till World Trade Center

Skogskoncernen Stora Enso har tecknat hyreskontrakt med World Trade Center i Stockholm. Det tradtionsrika företaget kommer att flytta sitt huvudkontor …

Lundbergs uppe i 43% ägande i Hufvudstaden

I förra veckan gjorde Lundbergs ytterligare stora köp av Hufvudstadenaktier, sammanlagt köptes under veckan mer än 6 miljoner aktier, vilket …

Lundbergs tjänar nära 22 kr per aktie

1999 var ett gott år för Lundbergs. Resultatet efter skatt ökade från 648 till 1659 Mkr, vilket motsvarar 8,54 respektive …

Uppköpsryck i Hufvudstaden?

De senaste dagarna har kursen i Hufvudstaden ryckt ordentligt. Uppgången är uppseendeväckande och för tankarna till de uppgångar som kunnat …

Lundbergs visar resultat på 12,44 kr per aktie

Lundbergskoncernens niomånadersrapport visar upp ett resultat på 944,3 Mkr efter full skatt. Det motsvarar 12,44 kr per aktie. Substansvärdet per …

Hufvudstaden självklar köpare till WTC

Det har under några månaders tid varit kännt att det förestod ägarförändringar i Vasaterminalen AB som äger och driver World …

World Trade Center till försäljning

World Trade Center i Stockholms City är ute till försäljning. Fastigheten har en sådan volym och ett så centralt läge …

Lundbergs ökar omsättning och resultat

Genom stora fastighetsförsäljningar och ”dotterbolagisering” av Hufvudstaden och Vasaterminalen så ökar såväl omsättning som resultat kraftigt i Lundbergs. Vinsten efter …

Lundbergs på väg att svälja hela Hufvudstaden?

Den senaste månadens aktieköp i Hufvudstaden av Lundbergs är ingen tillfällighet. Under hela året har Lundbergs systematiskt ”dammsugit” marknaden på …

Insiders affärer under juli

De svenska fastighetsaktierna har inte rosat marknaden under sommaren. Omsättningen har varit relativt låg och inte ens de som betecknas …