Lundbergs satsar på Stadium

Lundbergs har träffat avtal med Stadiums ägare, Ulf och Bo Eklöf att genom en riktad nyemission gå in som delägare …

Lundbergs resultat halverat

”Förra året gjorde Lundbergs ett resultat på 1660 Mkr efter full skatt, ett resultat som fick extra skjuts av mycket …

Hufvudstaden slopar C-aktier

Till Hufvudstadens bolagsstämma har styrelsen lagt ett förslag om ändrad bolagsordning med innebörden att aktier i serie C på begäran …

Även ordförande byts ut efter maktkamp i NCC

Det är en maktkamp mellan de två storägarna i NCC, Nordstjernan och Lundbergs, som lett till att Jan Sjöqvist får …

Lundberg måste snart sluta köpa i Hufvudstaden

Lundbergs och dess huvudägare Fredrik Lundberg måste sluta att köpa aktier i Hufvudstaden, annars hotas Hufvudstaden med avnotering från börsen. …

Lundbergs fick bra rating

Lundbergs har låtit Standard & Poor´s genomföra en företagsrating. S&P har i den bedömt Lundbergs på både kort och lång …

Mellanår för Lundbergs

Förra året levererade Lundbergs ett mycket högt resultat, men t.o.m. tredje kvartalet i år så visar koncernen upp halverade resultat. …

Bröder blev ”Årets Fastighetsägare”

Sedan några år tillbaka delar branschkollegan Fastighetstidningen ut ett pris till ”Årets Fastighetsägare”. Tidigare har Hans Kjellberg, Göteborg (1997), Lundbergs …

Lundbergs visar lägre resultat

Förra året hade Lundbergs stora resultat från fastighetsförsäljningar samt genom extrautdelning från Holmen (då MoDo). Det är huvudorsaken till att …

Lundbergs kör vidare med inlösen

Igår, onsdag, höll Lundbergs extra bolagsstämma och tog beslut i enlighet med styrelsens förslag om indragning av 7588000 B-aktier som …

Realia gör ytterligare reavinst

Tidigare i år har Realia främst gjort reavinster vid försäljningar till bostadsrättsföreningar i Stockholm. Nu har bolaget även sålt sina …

Utdelningar drar ner Lundbergs resultat

Även Lundbergs känner av den gynnsamma konjunkturen och presenterar sjunkande vakanser. Totalt var vakansgraden i beståndet 4,7 procent jämfört med …

Stora Enso till World Trade Center

Skogskoncernen Stora Enso har tecknat hyreskontrakt med World Trade Center i Stockholm. Det tradtionsrika företaget kommer att flytta sitt huvudkontor …

Lundbergs uppe i 43% ägande i Hufvudstaden

I förra veckan gjorde Lundbergs ytterligare stora köp av Hufvudstadenaktier, sammanlagt köptes under veckan mer än 6 miljoner aktier, vilket …