Sehlhall köper i Halmstad

Sehlhall Fastigheter förvärvar fastigheten Tegelbruket i Halmstad om 4.000 kvadratmeter. På fastigheten ämnar Sehlhall att uppföra en modern förskola med …

Sehlhall förvärvar del av Lotshem Samhällsfastigheter

Lotshem Samhällsfastigheter äger sedan tidigare en förskola i Gustavsberg på Värmdö och har ett stort antal kommande projekt i pipeline. …