Lönnbacken

Senaste nyheterna om Lönnbacken.


Lönnbacken köper för 430 miljoner av Brinova

Affären omfattar Brinovas samtliga omsorgsfastigheter.

Lönnbacken stärker kapitalbasen

Medger en utökning av investeringskapaciteten från drygt 2 till 3,5 miljarder kronor.

Lönnbacken går in i 400-miljonersaffär

Det blir Lönnbacken istället för Arctic Finans som förvärvar tre fastigheter i Umeå och en i Trelleborg från Rikshem. Finansieringen sprack.

Lönnbacken tecknar långt avtal i Uppsala

Lönnbacken Fastigheter har tecknat ett 20-årigt hyresavtal med Uppsala kommun för vård- och äldreboende med planerad inflyttning i januari 2013. Tillsammans …

Lönnbacken halvvägs efter köp för miljard

På ett halvår har det nya fastighetsbolaget Lönnbacken byggt upp ett bestånd värt cirka 900 miljoner kronor. Tio affärer ligger bakom portföljen.

Catella satsar på asset management i Sverige

Catella startar upp en ny verksamhet i Sverige genom att förvärva ett helt bolag. Nu inleds en satsning på asset management.

Nytt bolag ska satsa 2 mdr på äldreboenden

AI Pension, Alecta och Svenska kyrkans pensionskassa har bildat ett gemensamt fastighetsbolag, Lönnbacken Fastigheter AB. Bolaget ska förvärva, förvalta och utveckla äldreboenden i Stockholm och Mälardalen. Målet är att nå en fastighetsvolym om 2 miljarder inom de närmaste åren.