Ännu ingen försäljning i London för AP fonden

Enligt AP Fonden är ännu ingen försäljning klar för någon av fondens fastigheter i London. Det har florerat rykten om …

Har AP Fonden redan sålt ett av sina Londonhus?

Rykten gör gällande att AP Fonden har sålt en av de tre fastigheter i London som fonden sedan tidigare beslutat …

Paris dyrast på borätter

Enligt Conseil européen des professions har Paris de dyraste bostadsrätterna i Europa. För en icke nybyggd våning i Paris på …

Investor växer i London

Investor behöver större lokaler i London trots att man flyttar det mesta av verksamheten där till New York. Investor har …

Asticus har hyrt ut mer i London

Till de redan tidigare träffade hyresavtalen för sina tre projektfastigheter i London har nu Asticus presenterat ytterligare förhyrningar. De tidigare …

JLW tror på lugnare aktvitet i London

I sin senaste kvartalsrapport över centrala London skriver Jones Lang Wootton att de tror på en något lugnare takt vad …

Asticus höjer prognosen

Tidigare spådde Asticusledningen att företaget skulle visa ett nollresultat för 1998, men det revideras nu upp till 15 Mkr. Det …

NCC:s och SPP:s East India Dock fullt urhyrt

NCC har slutit två nya hyresavtal på sammanlagt 6.200 kvadratmeter i East India Dock i London. Därmed är fastigheten på …

Sten Mörtstedt satsar i Sverige igen

Fastighetsmannen Sten Mörtstedt satsar nu åter på svenska fastigheter. Igår köpte hans bolag CLS Holdings fastigheten Lasarettet 2 i Vänersborg …

Asticus höjer vinstprognosen

Asticus redovisar ett resultat efter finansnetto på 127 mkr. Efter skatt blev resultatet 15 mkr. Prognosen för resultat efter finansnetto …

Asticus hyr ut på Great Marlborough Street

Asticus har gjort en stor förhyrning i sina fastigheter på Great Marlborough Street i London. De två fastigheterna, nr 15 …

Näckebro ska sälja allt i England

Näckebros styrelse har beslutat att förändra bolagets strategi vad gäller marknadsområden. London ska inte längre betraktas som en strategisk marknad …

Ericsson sägs förhandla om fastighetsköp i London

Ericsson förhandlar nu med brittiska intressenter om att köpa fastigheter eller mark i centrala London för sitt nya huvudkontor. Ett …

Näckebro kan komma att lämna London

Försäljningen av Southside, Näckebros största fastighet i London, kan komma att innebära en ändring av bolagets strategi. Försäljningen minskar Näckebros …