Anneli Lindblom och Stefan Hansson till Logisteas styrelse

Anneli Lindblom och Stefan Hansson föreslås till nya ledamöter i Logisteas styrelse. Fredrik Palm har avböjt omval.

Logistea köper i Hylte för 85 miljoner

Logistea har förvärvat en lager- och logistikfastighet i Hylte i Småland med ett underliggande fastighetsvärde om 85 miljoner kronor och en uthyrningsbar yta på cirka 22.600 kvm.

Logistea köper 15 fastigheter för 770 mkr

Anders Nordvall kommenterar. Läs vilka fastigheter som ingår.

”Ska öka med fyra miljarder per år”

Niklas Zuckerman om Logisteas offensiva satsning.

Logistea skruvar upp målet till 15 miljarder

Det forna klädbolaget har kommit fått på sig sin nya kostym – och siktar allt högre.

Logistea tecknar LOI om köp i Enköping

Logistea har tecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv av en nybyggd fastighet i Enköping med ett underliggande fastighetsvärde om 300 Mkr.

Logistea förvärvar i Svenljunga för 90 mkr

Logistea har förvärvaten lager- och industrifastighet i Lockryd i Svenljunga till ett fastighetsvärde om 90 miljoner kronor. Årlig hyresintäkt uppgår till 5,6 Mkr och driftnetto till 5,4 Mkr.

Logistea investerar för 40 mkr i Kalmar

Logistea förvärvar och tillträder logistikfastighet i Kalmar om 2.630 kvm med avtalad tillbyggnad om cirka 1.800 kvm.

Logistea förvärvar för 66 mkr i Jönköpings län

Logistea har förvärvat en fastighet i Mullsjö samt en i Gnosjö till ett samlat fastighetsvärde om 66 miljoner kronor. Fastigheterna, som är fullt uthyrda, består tillsammans av en uthyrningsbar yta om 8.300 kvm samt 8.000 kvm byggrätter. Logiets portfölj är nu värd cirka 2,3 miljarder kronor.

Kursutvecklingen skiljer sig radikalt för börsens nya

Snabb tillväxt premierats. FV kommenterar utvecklingen för tio bolag.

Logistea tecknar LOI om hela 380.000 kvm

Niklas Zuckerman: ”Ett av de större industriprojekten under senare år i Sverige”.

Logistea köper för 135 mkr i Östergötland

Logistea slår till igen. Bolaget köper fyra industrifastigheter i Mjölby, Motala samt Skänninge med ett samlat fastighetsvärde om cirka 135 miljoner.

Logistea gör dubbla förvärv – nått ny milstolpe

Logistea förvärvar två lager- och logistikfastigheter i Ljungby respektive Värnamo med ett samlat fastighetsvärde om cirka 134 miljoner kronor. Bolagets totala fastighetsportfölj har nu vuxit till ett värde om över 2 miljarder kronor.

Logistea rekryterar förvaltningschef

Logistea rekryterar Maléne Broman som förvaltningschef och ny medlem av koncernledningen. Hon kommer närmast från Galjaden.