Senaste nyheterna om Logistea


Logistea i två affärer om 250 mkr

”Två nyproducerade fastigheter med mycket god intjäningsförmåga via hyresavtal med långa löptider.”

Logistea hyr ut 6.100 kvm till myndighet

Logistea har tecknat hyresavtal med Fortifikationsverket avseende 6.100 kvm i Kristinehamn. Myndigheten tillträder de tidigare outhyrda ytorna den 1 maj.

Logistea köper för 275 mkr – tar över efter Oscars avhopp

Förvärvar stor fastighet. Når nästan 6 miljarder kronor.

Ökade intäkter för Logistea

Logistea kunde öka sina hyresintäkter med 44 procent under 2023 och se förvaltningsresultatet öka med 47 procent.

Batljan säljer till Logistea

Två fastigheter på två orter byter ägare.

Affär för 340 mkr – har varit med sedan Odd Molly

Nybyggd logistikfastighet byter ägare.

Logistea hyr ut 15.000 kvm i Trollhättan

Logistea har ingått ett hyresavtal med en större internationell logistikaktör avseende lokal om 15.000 kvm för lager- och logistikverksamhet inom fastigheten Grundstenen 7 i Trollhättan.

Logisteas dröm om 380.000 kvm i spillror

Lokalytan för planerna var gigantisk, motsvarande 53 fullstora fotbollsplaner.

M2 köper aktier och teckningsrätter i Logistea

Rutger Arnhults bolag köper aktier till värde om 1,6 miljoner kronor.

Fjärde AP-fonden ökar i Logistea

Ökar innehavet över 5 procent och blir fjärde största ägare i Logistea.

Logistea tecknar avtal om 11 100 kvm i Karlskoga

Med det nya avtalet för 11.100 kvm logistik med 3P Logistics, ägt av Exacta, är Logisteas fastigheter i Boforsområdet nu fullt uthyrda.

Logistea tecknar långa avtal med NKT i Alingsås

Logistea har tecknat nytt 20-årigt hyresavtal med NKT HV Cables AB avseende uppförande av en produktions- och testanläggning i Alingsås samt förlängt befintligt hyresavtal till 2045.

Logistea tecknar dubbla hyresavtal i Borås

Logistea tecknar nytt hyresavtal samt förlänger befintligt hyresavtal i Borås avseende en yta om totalt 4.200 kvm.

Säljer innehav – till Slättö

Bolagets största ägare avyttrar sina aktier.