Senaste nyheterna om Locum


Omsorgsfastigheter flyttas ur Locum

Stockholms Läns Landstings fastighetsbolag Locum renodlas nu genom att de före detta omsorgsfastigheterna förs över till Landstingsfastigheter. Manövern kostar landstinget …

Electrolux huvudkontor kan bli bostäder

Electrolux nuvarande huvudkontor på Lilla Essingen kan komma att bli bostäder, skriver SvD. Lux flyttar ut ur de 50 000 …

Besparingar ger tomma lokaler för Locum

Stockholms Läns Landstings fastighetsbolag Locum drabbas när landstinget sparar. De närmaste åren beräknas drygt 200 000 kvm att tomställas till …

Locum ger bra vinst

Locum, som förvaltar Stockholms läns landstings fastighetsbestånd, kan redovisa ett resultat om 299 Mkr för 1996. Det är dock en …

Locum lägger ut fastighetsdrift

Stockholms Läns Landstings fastighetsbolag Locum har handlat upp förvaltningstjänster för sammanlagt 214 000 kvm. Anbudsupphandlingen har resulterat i att fastighetsdriften …