Locum

Senaste nyheterna om Locum.


Ziegler kommenterar uppgifter om köpt tystnad

Locums VD Ingemar Ziegler kommenterar nu de uppgifter som framkommit ibland annat DN att Zigler skulle ha köpt anställdas tystnad. …

Locum säljer byggrätt inom Sabbatsbergsområdet

Locum har sålt en byggrätt om ca 6000 kvm för bostadsändamål inom fastigheten Sabbatsberg 16, till Riksbyggen Stockholm. Köpeskillingen uppgår …

Locum säljer jordbrukstillgång

locum har i dagarna sålt resterande del av jordbruksdelen av Finsta Naturbruksgymnasium. Köpare är jordbrukaren Jonas Sandgren och köpeskillingen uppgår …

Locum väljer ABB Building Systems för KI

Locum tillkännagav igår att bolaget slutfört upphandlingen av fastighetsdrift för Karolinska sjukhuset. Den nya entreprenören är ABB Building Systems AB. …

PNB växer i Stockholmsregionen

PNB etablerade sig som husbyggare i Stockholm förra hösten och hoppas i framtiden kunna växa ordentligt på stockholmsmarknaden. Nu har …

Locum begär polisutredning

Med anledning av de graverande uppgifter om misstänkt muta som DN i fredags skrev om så begär nu Locum en …

Locum ger bra resultat för landstinget

Stockholms läns landstings förvaltningsbolag Locum visar ett mycket bra resultat för 2001. Resultatet efter finansnetto uppgår till 742 mkr (660). …

Dalkia ska sköta om Serafen

Dalkia Facilities Management AB har i konkurrens fått uppdraget av Locum AB att ansvaara för driftentreprenaden av Serafen som är …

Locum säljer byggrätter för 200 Mkr

Landstingets fastighetsbolag, Locum, har sålt fastigheten Åstorp 3 till HSB Bostad. Fastigheten är belägen vid Blåsuts tunnelbanestation och innehåller en …

Locum och Akademiska Hus byter i Flemingsberg

Genom affären erhåller Akademiska Hus byggrätter om 33 000 kvm samt en option att förvärva ytterligare 10 000 kvm. Tillsammans …

Locum klarade resultatkrav med glans

Stockholms läns landstings fastighetsbolag, Locum, redovisar ett resultat för räkenskapsåret 2000 om 660 Mkr (451). Detta motsvarar en kapitalavkastning om …

Locum väljer Dalkia som driftentreprenör

En av de större driftentreprenaderna för Stockholms läns landstings räkning har nu upphandlats i konkurrens. Det är fastighetsdriften för Södersjukhuset …

Novum Forskningspark i Huddinge tredubblas

Huddinge kommer att få världens största forskningspark för bioteknik i och med att NOVUM Forskningspark kommer att tredubbla sin yta. …

Locum säljer resten av Dalkia FM

Igår sålde Locum sin andel om 50 procent av Dalkia Facilities Management till franska Dalkia (dotterbolag till Vivendi Environment). Locums …