Senaste nyheterna om Locum


Anders Bodin köper byggrätter på Sabbatsberg

Anders Bodin Förvaltning AB förvärvar av en byggnad och en byggrätt för 200 lägenheter inom Sabbatsbergsområdet i Stockholm. Köpeskillingen uppgår …

Astra Zeneca expanderar hos Locum

Styrelsen för Locum AB har beslutat att gå vidare med ombyggnadsinvesteringen för Astra Zenecas räkning på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Eftersom …

Veidekke bygger om sjukhus i Stockholm

Veidekke Stockholm AB har genom Locum AB fått i uppdrag att utföraprojektet BUP (Barn- och Ungdomspsykiatriska) Kliniken Stockholm påSödersjukhuset. Uppdragsgivare …

Sålde Locum fastigheter för billigt?

Dagens Nyheter har under ett par dagar granskat landstingsägda Locums affärer och tar i dagens utgåva upp ett antal fastighetsaffärer …

Ziegler kommenterar uppgifter om köpt tystnad

Locums VD Ingemar Ziegler kommenterar nu de uppgifter som framkommit ibland annat DN att Zigler skulle ha köpt anställdas tystnad. …

Locum säljer byggrätt inom Sabbatsbergsområdet

Locum har sålt en byggrätt om ca 6000 kvm för bostadsändamål inom fastigheten Sabbatsberg 16, till Riksbyggen Stockholm. Köpeskillingen uppgår …

Locum säljer jordbrukstillgång

locum har i dagarna sålt resterande del av jordbruksdelen av Finsta Naturbruksgymnasium. Köpare är jordbrukaren Jonas Sandgren och köpeskillingen uppgår …

Locum väljer ABB Building Systems för KI

Locum tillkännagav igår att bolaget slutfört upphandlingen av fastighetsdrift för Karolinska sjukhuset. Den nya entreprenören är ABB Building Systems AB. …

PNB växer i Stockholmsregionen

PNB etablerade sig som husbyggare i Stockholm förra hösten och hoppas i framtiden kunna växa ordentligt på stockholmsmarknaden. Nu har …

Locum begär polisutredning

Med anledning av de graverande uppgifter om misstänkt muta som DN i fredags skrev om så begär nu Locum en …

Locum ger bra resultat för landstinget

Stockholms läns landstings förvaltningsbolag Locum visar ett mycket bra resultat för 2001. Resultatet efter finansnetto uppgår till 742 mkr (660). …

Dalkia ska sköta om Serafen

Dalkia Facilities Management AB har i konkurrens fått uppdraget av Locum AB att ansvaara för driftentreprenaden av Serafen som är …

Locum säljer byggrätter för 200 Mkr

Landstingets fastighetsbolag, Locum, har sålt fastigheten Åstorp 3 till HSB Bostad. Fastigheten är belägen vid Blåsuts tunnelbanestation och innehåller en …

Locum och Akademiska Hus byter i Flemingsberg

Genom affären erhåller Akademiska Hus byggrätter om 33 000 kvm samt en option att förvärva ytterligare 10 000 kvm. Tillsammans …