Veidekke köper mer i Malmö

Fastigheten ägs av Lantmännen, som nu genomför en tredimensionell fastighetsbildning. En fastighet bildas kring det garage som ska uppföras under …

Hemsö och Lantmännen bildar bolag

Siktar på en fastighetsportfölj med samhällsfastigheter om cirka 3 miljarder inom en fem- till sju årsperiod.