Lantmännen startar nytt stort fastighetsbolag

Efter nära två års förberedelsearbete har Lantmännen nu beslutat att samla koncernens fastighetsinnehav i ett fastighetsbolag, Lantmännen Fastigheter AB som kommer att ägas till 100 procent av Lantmännen ekonomisk förening. Totalt handlar det om fastighetstillgångar för mer än fem miljarder kronor. Till VD för bolaget har Mikael Nicander (bilden) utsetts.