Förslag om nya bostäder i Landskrona

I Landskrona har det länge pratats om attraktiva bostäder nära hamnen. Nu är ett förslag om ny detaljplan för Nyhamnsområdet …

Landskronahem säljer på Öster

Kommunala Landskronahem har sålt kvarteret Storken på Öster till Weibullsholms Fastighets AB för 18,2 miljoner kronor. I och med försäljningen …