SBF i litet köp i Laholm inför Goroschs ankomst

Svenska Bostadsfonden 14  har ingått avtal om förvärv av ett fastighetsbestånd i Laholm. Fastigheterna innehåller sammanlagt 28 lägenheter och sju …

Säljer tredje svenska köpcentrumet på några år

Väljer att satsa ännu hårdare på de största köpcentrumen. Har utbyggnadsplaner för tre.

Svenska Bostadsfonden förvärvar i syd

Svenska Bostadsfonden 14 AB förvärvar fastigheterna Bokhandlaren 4 & 5 samt Ekorren 4 i Eslöv. Det totala antalet lägenheter uppgår …

Ytterligare en mindre affär i Laholm

Kommunägda Laholmshem har sålt 45 lägenheter i Genevad och Veinge. Fyra anbud lämnades in under försäljningen. Det högsta och vinnande kom från …

Förvärvar fastighet i Laholm

Svenska Bostadsfonden har förvärvat 49 lägenheter från kommunala Laholmshem AB i Laholm. Fastigheten Rädisan 1 är på totalt 4.000 kvadratmeter och …

Bostadsfonden i mindre köp

Svenska Bostadsfonden förvärvar ytterligare en fastighet i Laholm av det privatägda företaget AB Gunnohus. Fastigheten, som bär namnet Palsternackan 1, …

NCC får vägorder i Halland

NCC har fått i uppdrag att bygga om väg 117 utanför Laholm i Halland. Ordern är värd drygt 70 miljoner …