Kungsleden

Senaste nyheterna om Kungsleden.


Låg kurs i Kungsleden kan påverka utdelningen

Den låga kursen för Kungsleden kan tvinga bolaget att se över sin utdelningspolicy, samtidigt framhåller VD Jens Engwall att det …

Kungsleden uppvisar starkt resultat

Kungleden kan i sin rapport för första halvåret 1999 redovisa ett resultat om 182 (32) Mkr efter skatt. Den kraftiga …

Kungsleden köper av NLK för 75 Mkr

För 75,3 Mkr har Kungsleden köpt sex fastigheter från Näringslivskredit NLK i likv. De ligger i Stockholms län, och en …

Balder byter med Kungsleden

Balder säljer sina två fastigheter i Nyköping och sin enda fastighet i Västerås för 37 Mkr till Kungsleden. Från Kungsleden …

Kungsleden köper två fastigheter i Jönköping

Av NCC Fastigheter har Kungsleden förvärvat två fastigheter i Jönköping för totalt 71 Mkr. Tillsammans inrymmer de ca 19000 kvm …

Kungsleden visar vinst på 87 Mkr första kvartalet

Tack vare försäljningsvinster om 63 Mkr under det första kvartalet kan Kungsleden redovisa ett resultat om 87 Mkr efter skatt …

JM har nu över 20000 byggrätter för bostäder

På tisdagen hade JM bolagsstämma samt levererade sitt delårsresultat. Resultatet efter finansnetto uppgick till 272 Mkr (42 Mkr). Av det …

Kungsleden stuvar om i portföljen

Nyligen börsnoterade Kungsleden har hög transaktionshastighet som ett signum på sin verksamhet. Sedan noteringsprospektet kom ut för ca en månad …

Kungsleden debuterade på 66 kronor

Igår var första dagen för notering av Kungsledenaktier. Aktiens köpkurs slutade på 66 kronor , d.v.s. samma kurs som den …

edenaktien prissatt

Försäljningen och nyemissionen av aktier i Kungsleden har tagits emot väl. Marknaden var villig att teckna dubbla volymen aktier mot …

Kungsleden börsnoteras den 14 april

Kungsledens ansökan om notering på Stockholmsbörsens O-lista har beviljats, under förutsättning att spridningskravet uppfylls. I samband med noteringen bjuds därför …

Mindre reavinst i JM:s resultat

JM:s resultat efter finansnetto uppgår till 335 Mkr (530), efter skatt uppgår resultatet till 241 Mkr (358). Den senare siffran …

Kungsleden säljer till Ståhls

Det är affärsintensivt i Östergötland för tillfället. Häromdagen köpte Tornet Linköpingsbolaget Lindsténs med fastigheter för mer än en halv miljard. …

Kungsleden köper av Nordisk Renting

Kungsleden förvärvar fyra fastigheter i Mälardalen av Nordisk Renting för 94 Mkr inklusive lagfartskostnader. Fastigheterna ligger i Eskilstuna, Upplands-Bro, och …