Kungsleden

Senaste nyheterna om Kungsleden.


Kungsleden höjer prognosen för år 2000

Kungsleden har genomfört en ändring av låneportföljens räntebindningstid. Det har skett genom stängning av ränteswapkontrakt vilket har resulterat i en …

Kungsleden gör liten vinst på många försäljningar

Under april och maj har Kungsleden fortsatt att göra fastighetsaffärer. Totalt har 19 fastigheter sålts för totalt 43,9 Mkr vilket …

Omorganisation hos Kungsleden

I syfte att stärka Kungsledens närvaro på de lokala marknaderna, öka regionorganisationernas fokus på förvaltning, uthyrning och försäljning och samtidigt …

Kungsleden köper Ericssonfastigheter för 865 Mkr

Den utdragna försäljningsprocessen av Ericssons fastighetsbestånd har än så länge resulterat i två affärer. För ett par månader sedan förvärvade …

Spekulationer om uppköp av Realia

Columnas nya ägare har klart deklarerat att aktieposten i Realia ska ut ur bolaget. I Finanstidningen spekuleras det om att …

Kungsleden träffar nytt låneavtal på 4,2 miljarder

Kungsleden har ingått ett syndikerat låneavtal med ett antal svenska och tyska banker. Den totala volymen uppgår till 4,2 miljarder …

Kungsleden lämnar 8 kr i utdelning

Kungsleden resultat efter skatt 1999 hamnade på 285 (152) miljoner kronor. Detta motsvarar ett resultat per aktie om 15,35 kronor …

Småvinster på upploppet för Kungsleden

Under december fortsatte Kungsleden att sälja fastigheter. Totalt såldes 19 fastigheter för sammanlagt 68 Mkr. Under året som helhet sålde …

Kungsleden har sålt för 112,5 Mkr

Under oktober och november har Kungsleden avyttrat 32 fastigheter för totalt 112,5 Mkr. Försäljningarna har gett reavinster på totalt ca …

Värdering visar övervärden hos Kungsleden

I samband med diskussioner med befintliga och potentiella långivare har Kungsleden värderat sitt fastighetsbestånd. Värderingen är utförd av Forum Fastighetsekonomi …

Kungsleden ökar prognosen

Verksamheten i Kungsleden utvecklas bättre än förväntat och helårsprognosen lyfts därför med ytterligare 10 Mkr till 270 Mkr efter skatt. …

Kungsleden säljer hotellfastighet i Eskilstuna

Kungsleden har sålt hotellfastigheten Vampyren 12 i Eskilstuna, med tillträde för köparen den 1/12. Fastigheten säljs till hotelloperatören, som driver …

Kungsleden köper SKF:s huvudkontor

Kungsleden har förvärvat SKF:s huvudkontor i Göteborg för 153 Mkr. Samtidigt har SKF träffat ett 10-årigt hyresavtal för den 18000 …

Kungsleden lämnar Gotland

Fastighetsbolaget Kungsleden har sålt samtliga sina fastigheter på Gotland för 18,8 Mkr. Fastigheterna är belägna i Othem, Stånga, Hemse och …