Kungsleden visar vinst på 87 Mkr första kvartalet

Tack vare försäljningsvinster om 63 Mkr under det första kvartalet kan Kungsleden redovisa ett resultat om 87 Mkr efter skatt …

JM har nu över 20000 byggrätter för bostäder

På tisdagen hade JM bolagsstämma samt levererade sitt delårsresultat. Resultatet efter finansnetto uppgick till 272 Mkr (42 Mkr). Av det …

Kungsleden stuvar om i portföljen

Nyligen börsnoterade Kungsleden har hög transaktionshastighet som ett signum på sin verksamhet. Sedan noteringsprospektet kom ut för ca en månad …

Kungsleden debuterade på 66 kronor

Igår var första dagen för notering av Kungsledenaktier. Aktiens köpkurs slutade på 66 kronor , d.v.s. samma kurs som den …

edenaktien prissatt

Försäljningen och nyemissionen av aktier i Kungsleden har tagits emot väl. Marknaden var villig att teckna dubbla volymen aktier mot …

Kungsleden börsnoteras den 14 april

Kungsledens ansökan om notering på Stockholmsbörsens O-lista har beviljats, under förutsättning att spridningskravet uppfylls. I samband med noteringen bjuds därför …

Mindre reavinst i JM:s resultat

JM:s resultat efter finansnetto uppgår till 335 Mkr (530), efter skatt uppgår resultatet till 241 Mkr (358). Den senare siffran …

Kungsleden säljer till Ståhls

Det är affärsintensivt i Östergötland för tillfället. Häromdagen köpte Tornet Linköpingsbolaget Lindsténs med fastigheter för mer än en halv miljard. …

Kungsleden köper av Nordisk Renting

Kungsleden förvärvar fyra fastigheter i Mälardalen av Nordisk Renting för 94 Mkr inklusive lagfartskostnader. Fastigheterna ligger i Eskilstuna, Upplands-Bro, och …

Kungsleden till börsen i april

Nu börjar planerna för Kungsledens notering ta form. Enligt dess VD, Jens Engwall, är en ansökan om notering på O-listan …

Kungsleden stärker sitt bestånd

Genom affären med JM får Kungsleden ett bestånd med 43 fastigheter fördelade på 10 kommuner. Förutom Skåne och Halmstadfastigheterna finns …

JM och Kungsleden i miljardaffär

JM ska sälja merparten av sina förvaltningsfastigheter i Skåne och i Halmstad till Kungsleden för 1240 Mkr. Det ger en …

Kungsleden höjer prognos till 150 Mkr

Reavinster från fastighetsförsäljningar samt ett förbättrat finansnetto gör att Kungsleden höjer sin prognos för helårsresultatet från 99 Mkr upp till …

AMF-P ska köpa Gallerian mm för 4260 Mkr

Föreningssparbanken har träffat en principöverenskommelse med AMF-P om att sälja Gallerian i Stockholms City och sin fastighet på Stora Essingen …