Kungsleden träffar nytt låneavtal på 4,2 miljarder

Kungsleden har ingått ett syndikerat låneavtal med ett antal svenska och tyska banker. Den totala volymen uppgår till 4,2 miljarder …

Kungsleden lämnar 8 kr i utdelning

Kungsleden resultat efter skatt 1999 hamnade på 285 (152) miljoner kronor. Detta motsvarar ett resultat per aktie om 15,35 kronor …

Småvinster på upploppet för Kungsleden

Under december fortsatte Kungsleden att sälja fastigheter. Totalt såldes 19 fastigheter för sammanlagt 68 Mkr. Under året som helhet sålde …

Kungsleden har sålt för 112,5 Mkr

Under oktober och november har Kungsleden avyttrat 32 fastigheter för totalt 112,5 Mkr. Försäljningarna har gett reavinster på totalt ca …

Värdering visar övervärden hos Kungsleden

I samband med diskussioner med befintliga och potentiella långivare har Kungsleden värderat sitt fastighetsbestånd. Värderingen är utförd av Forum Fastighetsekonomi …

Kungsleden ökar prognosen

Verksamheten i Kungsleden utvecklas bättre än förväntat och helårsprognosen lyfts därför med ytterligare 10 Mkr till 270 Mkr efter skatt. …

Kungsleden säljer hotellfastighet i Eskilstuna

Kungsleden har sålt hotellfastigheten Vampyren 12 i Eskilstuna, med tillträde för köparen den 1/12. Fastigheten säljs till hotelloperatören, som driver …

Kungsleden köper SKF:s huvudkontor

Kungsleden har förvärvat SKF:s huvudkontor i Göteborg för 153 Mkr. Samtidigt har SKF träffat ett 10-årigt hyresavtal för den 18000 …

Kungsleden lämnar Gotland

Fastighetsbolaget Kungsleden har sålt samtliga sina fastigheter på Gotland för 18,8 Mkr. Fastigheterna är belägna i Othem, Stånga, Hemse och …

Låg kurs i Kungsleden kan påverka utdelningen

Den låga kursen för Kungsleden kan tvinga bolaget att se över sin utdelningspolicy, samtidigt framhåller VD Jens Engwall att det …

Kungsleden uppvisar starkt resultat

Kungleden kan i sin rapport för första halvåret 1999 redovisa ett resultat om 182 (32) Mkr efter skatt. Den kraftiga …

Kungsleden köper av NLK för 75 Mkr

För 75,3 Mkr har Kungsleden köpt sex fastigheter från Näringslivskredit NLK i likv. De ligger i Stockholms län, och en …

Balder byter med Kungsleden

Balder säljer sina två fastigheter i Nyköping och sin enda fastighet i Västerås för 37 Mkr till Kungsleden. Från Kungsleden …

Kungsleden köper två fastigheter i Jönköping

Av NCC Fastigheter har Kungsleden förvärvat två fastigheter i Jönköping för totalt 71 Mkr. Tillsammans inrymmer de ca 19000 kvm …