Randviken biffar upp sig i Öresund

Genom flera nya förvärv har bolaget på kort tid byggt upp ett rejält bestånd i regionen.

Stadsrum och KTI förvärvar

Fortsätter att förvärva handelsfastigheter.