Contentus satsar i Kristianstad

Ystadsbolaget Contentus AB vill bygga minst 150 lägenheter i Kristianstad och förhandlar med kommunen om markförvärv. I en första etapp …

Ny VD för F10 Vasallen AB

Vasallen har fattat beslut om att utse Mats Andersson till ny VD för bolaget. Mats är redan idag VD för …

Wihlborgs gör en vinst på 29 Mkr på flera objekt

Wihlborgs har sålt åtta fastigheter för sammanlagt 230 Mkr och gör genom dessa försäljningar en vinst på 29 Mkr som …

Nordisk Renting förvärvar för 130 Mkr

Nordisk Renting förvärvar tre fastigheter från kuvertföretaget Bong Ljungdahl AB för totalt 130 Mkr. Fastigheterna ligger i Kristianstad och Nybro …

Vasallen får stor påfyllning med objekt

Fortifikationsverket och Vasallen AB har kommit överens om försäljningar avseende delar av de fastigheter som kommer att friställas till följd …

Evidentia säljer ytterligare en bilrörelse

Strippen av Evidentia fortsätter. Nu har dotterbolaget Philipsson Bil träffat en överenskommelse att sälja rörelsen i Uppsala inklusive dess filial …

Uppköp hägrar för Evidentia

I dagsläget bedriver Evidentia endast bilförsäljning i Uppsala, Karlstad, Kristianstad och Stockholm. VD Kent Gravesen hoppas och tror att merparten …

Vasakronan köper en fastighet av Balder

För 12 Mkr köper Vasakronan fastigheten Karl X 1 i Kristianstad av Balder. Fastigheten är belägen vid Lilla Torg och …

Vasakronan köper en fastighet av Balder

För 12 Mkr köper Vasakronan fastigheten Karl X 1 i Kristianstad av Balder. Fastigheten är belägen vid Lilla Torg och …

Vasakronan: Nöjd med utvecklingen i Malmö

Det senaste året har flera fastighetsbolag uttryckt viss besvikelse över att utvecklingen på hyresmarknaden i Malmö inte svarat mot förväntningarna. …

Vasakronan köper fastighet i Kristianstad

Vasakronan köper en fastighet i centrala Kristianstad för 14,3 mkr. Fastigheten, Allön 1, är byggd 1964 och omfattar 2 500 …

Pandox låter Choice sköta driften i Kristianstad

I ett av de hotel som Pandox övertar från Tornet, Grand Hotel i Kristianstad, låter man Choice Hotels Scandinavia stå …

Castellum köper och säljer för totalt 314 Mkr

Efter sin introduktion på börsen har det varit relativt ont om nyheter kring Castellum. Nu presenterar dock företaget ett antal …

Regementslokaler i Ystad kan bli högskola

Regementet LV 4 i Ystad, som skall läggas ned, kan komma att användas till högskoleutbildning. Kommunen för nu diskussioner med …