Fosema köper för dryg miljard i Skåne

Fosema har förvärvat bygg- och fastighetsbolaget Skooghs i Kristianstad. Enligt uppgift till Fastighetsvärlden är fastighetsvärdet drygt en miljard kronor. I Skooghs bestånd finns totalt 1 200 lägenheter och ett kommersiellt bestånd om 44 000 kvadratmeter, den absoluta merparten i Kristianstad och mindre bestånd i Hässleholm och Östra Göinge.

Paulsson, Selin och Qvarfort siktar på börsen

Nu vill Paulssonsfären ta ännu ett fastighetsbolag till börsen. Swedish Brake Technology (SBT), där familjen Paulsson och Tommy Qvarfort (bilden) är huvudägare, breddar nu verksamheten till fastighetssektorn. Bolaget har bytt namn till Fastighets AB Fosema. Genom att apportera in fastigheterna i Fosema Kristianstad och ett bestånd i Åstorp via Söderåsen AB ska på sikt ett nytt börsbolag kunna skapas.
- Vi skall inte konkurrera med existerande fastighetsbolag utan koncentrera oss på mindre orter på pendlingsavstånd från de större tätorterna i Sydsverige, säger Tommy Qvarfort.

Kvinnor tar vid i Wihlborgs

Inför årsstämman i Wihlborgs fastigheter 26 april föreslår valberedningen att Sara Paulsson Karlsson och Helen Olausson väljs som nya ledamöter. …

Norrporten säljer till Mats O Sundqvist

Fastighetsaktiebolaget Norrporten avyttrar hela sitt fastighetsbestånd i Kristianstad till finansmannen Maths O Sundqvists bolag AB Skrindan. Affären omfattar åtta fastigheter om 55000 kvadratmeter, varav 39000 kvadratmeter kontor. Värdet på fastigheterna är omkring 400 miljoner kronor.

Tornet säljer tre fastigheter för 200 miljoner

Fastighets AB Tornet har sålt fastigheter i Kalmar, Kristianstad och tyska Recklinghausen till ett sammanlagt försäljningspris av 197 miljoner kronor. …

Klövern säljer sju fastigheter

Klövern säljer sju fastigheter på totalt cirka 10000 kvadratmeter för 86 miljoner kronor. Försäljningarna innebär att Klövern lämnar två orter …

Vasallen säljer fem tidigare regementsområden

Vasallen säljer fem tidigare försvarsanläggningar till Frösundaviksparken AB. De innehåller 100000 kvadratmeter lokalarea fördelat på fem anläggningar: Nipan i Sollefteå, …

TAC får order värda över 110 miljoner kronor

TAC Energy Solutions har tecknat två fastighetsutvecklingsavtal med ett samlat ordervärde på över 110 miljoner kronor. Det ena avtalet omfattar …

Contentus satsar i Kristianstad

Ystadsbolaget Contentus AB vill bygga minst 150 lägenheter i Kristianstad och förhandlar med kommunen om markförvärv. I en första etapp …

Ny VD för F10 Vasallen AB

Vasallen har fattat beslut om att utse Mats Andersson till ny VD för bolaget. Mats är redan idag VD för …

Wihlborgs gör en vinst på 29 Mkr på flera objekt

Wihlborgs har sålt åtta fastigheter för sammanlagt 230 Mkr och gör genom dessa försäljningar en vinst på 29 Mkr som …

Nordisk Renting förvärvar för 130 Mkr

Nordisk Renting förvärvar tre fastigheter från kuvertföretaget Bong Ljungdahl AB för totalt 130 Mkr. Fastigheterna ligger i Kristianstad och Nybro …

Vasallen får stor påfyllning med objekt

Fortifikationsverket och Vasallen AB har kommit överens om försäljningar avseende delar av de fastigheter som kommer att friställas till följd …

Evidentia säljer ytterligare en bilrörelse

Strippen av Evidentia fortsätter. Nu har dotterbolaget Philipsson Bil träffat en överenskommelse att sälja rörelsen i Uppsala inklusive dess filial …