Senaste nyheterna om Kommuner


Ökad efterfrågan: Då får många kommuner böta miljonbelopp

”Det behövs runt 400 enheter om året”.

Ny studie: Så mycket kostar kommunmarken i snitt

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har låtit landets kommuner uppge till vilket genomsnittligt pris de sålde mark för bostadsbyggande under 2019. ”Enkäten visar är inte kommunernas markpriser som gör det dyrt att bygga bostäder”, skriver SKR.

Utredning ska underlätta byggandet

Sveriges kommuner har olika tillämpning av bestämmelserna om tekniska egenskapskrav i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt Boverkets byggregler. …