Senaste nyheterna om Knut Hansson


Logistea i två affärer om 250 mkr

”Två nyproducerade fastigheter med mycket god intjäningsförmåga via hyresavtal med långa löptider.”