Klövern

Senaste nyheterna om Klövern.


Klövern gjorde resultat om 13,2Mkr

Klövern uppvisar ett resultat efter skatt om 13,2 Mkr för perioden januari-mars. I resultatet ingår vinster från fastighetsförsäljningar med 3,4 …

Klövern utser H&Q till marketmaker

Klövern har ingått avtal med Hagströmer & Qviberg Fondkommission om att agera ”marketmaker” i Klöverns B-aktie från och med 2 …

Klövern säljer fastigheter för 39 mkr

Klövern har sålt sju fastigheter med en uthyrningsbar yta om 10 900 kvm för en sammanlagd köpeskilling om 39 mkr. …

Klövern vill köpa fastigheter

Fastighetsbolaget Klövern redovisar ett resultat efter finansnetto på 9,2 miljoner kronor för fjolårets fjärde kvartal.Resultatet innehåller en jämförelsestörande post om …

Över en miljard för Wihlborgs

Det har stått klart länge att Wihlborgs skulle göra ett mycket starkt resultat för 2002 efter många genomförda fastighetsförsäljningar. Resultatet …

Wihlborgs delar ut Klövernaktierna

Wihlborgs höjer utdelningen från 4 till 4,50 kr per aktie föreslår bolagets styrelse. Dessutom föreslår styrelsen att bolagets 10403968 B-aktier …

Klövern drar till Nyköping

Börsen har nu begåvats med ytterligare ett fastighetsbolag med säte utanför Stockholm. Det är inget nytt bolag utan det är …

Klöverns första ”fastighetskvartal”

Klöverns niomånadersresultat efter finansiella poster uppgår till ca 157 mkr. I de siffrorna ingår dock den tidigare verksamheten, bl.a. med …

Klövern gör storaffär och får ny VD

Klövern kunde i fredags presentera såväl en ny stor fastighetsaffär som en ny VD för bolaget. Klövern förvärvar två fastighetsbolag, …

Förbättrat resultat för Wihlborgs

Wihlborgs resultat efter finansiella poster ökade med 12 procent till 418 Mkr (373) under första halvåret 2002. I resultatet ingår …

Adcoreaffären öppnar för nya affärer

Wihlborgs försäljning av sina landsortsfastigheter till Adcore, under namnändring till Klövern, öppnar för ytterligare affärer redan i höst. Nya Klövern …

Comeback för Klövern

Wihlborgs säljer större delen av sitt fastighetsbestånd utanför de prioriterade marknaderna Stockholm och Öresund, där ingår även flertalet av de …

Svag tillväxt i Öresund Wihlborgs motiv till bud

Vid gårdagens presskonferens med anledning av Wihlborgs bud på Storheden försökte Wihlborgs VD Bengt Madsen övertyga åhörarna om motivet bakom …

Wihlborgs klart med Hollands-försäljningar

Wihlborgs har nu slutfört de förhandlingar som Klövern påbörjade i höstas om försäljning av Hollandsfastigheterna. Totalt handlar det om 11 …