Klövern

Senaste nyheterna om Klövern.


Klövern säljer och köper

Fastighetsbolaget Klövern i Nyköping säljer fyra fastigheter om totalt 16 700 kvadratmeter i Östergötland för 130 miljoner kronor. Samtidigt köps en 9 600 kvadratmeter stor kontorsfastighet i Kalmar som saknar helt hyresgäster. - Vi har gott hopp om att kunna hyra ut fastigheten snabbt, berättar ekonomidirektör Anders Lundquist (bilden).

Akelius köper för 1 miljard av Keops

För nästan en miljard jämnt köper Akelius Fastigheter fyra fastigheter i Södertälje samt 27 fastigheter i Linköping av Keops. Priset är 92 miljoner högre än det bokförda värdet i Keops halvårsrapport.
-Vi tror mycket på både Linköping och Södertälje som tillväxtstäder, säger Jan-Erik Höjvall (bilden), VD och koncernchef för Akelius Fastigheter.

Klövern köper fastigheter i Nyköping

Klövern förvärvar Viktor Hanson Fastigheter AB, med sju fastigheter i centrala Nyköping samt en vardera i Stockholm och Täby, för 245 miljoner kronor. Fastigheterna förvärvas i bolag och säljare är familjen Hanson som genomför ett generationsskifte. Förvärvet inkluderar inte Byggnadsfirma Viktor Hanson AB eller övertagande av personal. Catella Corporate Finance var rådgivare till säljaren.

Halv miljard på spel för Klövern

Klövern lyckades inte blidka Skatteverket genom att dra tillbaka sin omprövning av 2003 års taxering, en omprövning som begärts för att pröva om Klövern hade rätt till ytterligare underskottsavdrag om fem miljarder. Klöverns reträtt kom hastigt när man uppfattade signalerna om ett hotande skattetillägg.

Stenhård kamp om förstaplatserna

I klassen bästa analys- och informationsinnehåll finns det ett pris för noterade bolag och ett för onoterade bolag. De noterade …

Skattechock för Klövern

Klövern har återkallat sin tidigare begärda prövning avseende yrkade underskottsavdrag om fem miljarder kronor vid 2003 års taxering. Företaget gör det i ett försök att blidka Skatteverket som anser att Klövern inte lämnat fullständiga uppgifter i sin begäran om omprövning. Skattenämnden förväntas senast den 5 maj skriva av omprövningsärendet. Men samtidigt kan det komma att medföra att Klövern påförs ett skattetillägg om hela 500 miljoner kronor. Klöverns VD Gustaf Hermelin (bilden) känner sig som David i kamp med Goliat.

Klövern köper med hög risk i Uppsala

Klövern förvärvar Pharmacias tidigare huvudkontor och anläggning i Uppsala för 225 miljoner kronor. Fastigheten har en uthyrningsgrad på cirka 50 procent. Största hyresgäst är säljaren Pfizer som står för ”merparten” av hyresintäkterna i dag och som har ett kontrakt på tre år. Fastigheten, som tillträds 1 maj 2006, har en initial direktavkastning på cirka fem procent.

Klövern överklagar fällande dom

Tingsrätten har dömt till Klöverns nackdel i en tvist mellan bolaget och Kommanditaktieselskapet Pakhus D+E. Ärendet gäller ett borgensåtagande från …

Klövern lovar bättre resultat

Det blev förbättringar över hela linjen för Klövern. Resultatet efter skatt ökade till 379 miljoner kronor (485). Det motsvarar ett …

Klövern förvärvar NetCity i Örebro

Klövern har förvärvat NetCity i Örebro till ett pris av 50 miljoner kronor. I affären ingår även en byggrätt på …

Klövern genomför refinansiering

Klövern har genomfört en refinansiering om totalt 466 miljoner kronor, i syfte att sänka den långsiktiga räntekostnaden, förlänga kapitalbindningen och öka belåningsgraden.

Klövern köper för 355 miljoner i Norrköping

Klövern köper sex fastigheter i Norrköping för 355 miljoner kronor av fackföreningskontrollerade Ateneum. Direktavkastningen är cirka 7,5 procent. Fastigheterna innehåller 56000 kvadratmeter lokaler, varav en fjärdedel idag står utan hyresgäst.

Klövernköp i Vadstena blir vandrarhem

Håkan Sandberg Datakonsult AB som i oktober köpte Helgeandshuset i Vadstena av Klövern ska bygga om delar av fastigheten till …

Klövern säljer för 43 miljoner

Klövern säljer två fastigheter i Linköping respektive Västerås för 43 miljoner kronor. Försäljningspriset överstiger senast redovisat verkligt värde med fem …